Aficyjny start inicyjatyvy adbyŭsia na Eŭrapiejskaj kanferencyi pa pytańniach roŭnaści mahčamaściaŭ, što prachodziła 30‑31 studzienia ŭ Berlinie.

Inicyjatyva «2007 hod – hod roŭnych mahčymaściaŭ dla ŭsich» była zasnavanaja instytutami EZ dla baraćby z dyskryminacyjaj u Eŭropie i zabieśpiačeńnia roŭnych mahčymaściaŭ dla ŭsich płastoŭ nasielnictva.

«Moc Eŭropy – u jaje raznastajnaści», — prakamentavała padzieju ministarka pa spravach siamji Niamieččyny (dziaržavy‑staršyni EZ) Ursuła fon der Lajien. «U hetym hodzie my źbirajemsia ahulnymi namahańniami źviarnuć uvahu hramadztva na temy roŭnaści mahčymaściaŭ i raznastajnaści», — padkreśliła federalnaja ministarka.

Pa słovach ministarki, inicyjatyva skancentrujecca na čatyroch asnoŭnych elementach eŭrapiejskaj antydyskryminacyjnaj palityki: zabieśpiačeńni jakasnaj adukacyi i pracaŭładkavańnia moładzi, padvyšeńni ŭzroŭnia sacyjalnaj intehracyi pažyłych ludziej, baraćbie z dyskryminacyjaj zamiežnikaŭ i mihrantaŭ, a taksama padvyšeńni roli žančynaŭ u hramadztvie.

Inicyjatyva praduhledzić praviadzieńnie šerahu kanferencyjaŭ, seminaraŭ i inšych padziejaŭ, źviazanych z pytańniami roŭnaści mahčymaściaŭ, arhanizacyju šerahu daśledvańniaŭ, pryśviečanych asnoŭnym prablemam baraćby z dyskryminacyjaj u EZ, manitorynh vynikaŭ nacyjanalnych i eŭrapiejskich palityk.

Pavodle niadaŭniaha ahladu Eŭrabarometra, 64% eŭrapiejcaŭ miarkujuć, što dyskryminacyja zastajecca raspaŭsiudžanaj źjavaj u Eŭropie. 51% hramadzianaŭ EZ ličać niedastatkovymi miery, što prymajucca dla baraćby z dyskryminacyjaj u ich rodnaj krainie. Bolšaść eŭrapiejcaŭ padtrymlivajuć ažyćciaŭleńnie dalejšych mieraŭ pa baraćbie z dyskryminacyjaj u EZ.

Minuły hod prajšoŭ pad znakam inicyjatyvy «2006 hod – hod mabilnaści pracoŭnych u EZ». Bolš padrabiazna

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0