Hramadstva1010

Kulašoŭ: Usie troje zatrymanych pryznali svaju vinu

Adzin z zatrymanych, na padstavie sabranych dokazaŭ, maje dačynieńnie da vybuchu ŭ Minsku na śviatkavańni Dnia Niezaležnaści 4 lipienia 2008 hoda i da vybuchaŭ u Viciebsku ŭ vieraśni-kastryčniku 2005 hoda.

Usie zatrymanyja pa spravie ab terakcie ŭ minskim mietro pryznali svaju vinu, paviedamiŭ 13 krasavika žurnalistam ministr unutranych spraŭ Biełarusi Anatol Kulašoŭ.

Pavodle jaho słoŭ, 12 krasavika ŭ Minsku supracoŭnikami milicyi pry padtrymcy bajcoŭ śpiecpadraździaleńnia MUS pa baraćbie z teraryzmam «Ałmaz» byli zatrymanyja try padazronyja ŭ datyčnaści da vybuchu. (Siońnia ranicaj Hienprakuratura paviedamlała pra dvuch zatrymanych).

Zatrymanyja nie źjaŭlajucca staličnymi žycharami, zaznačyŭ Kulašoŭ.

Jon taksama paviedamiŭ, što adzin z zatrymanych, na padstavie sabranych dokazaŭ, maje dačynieńnie da vybuchu ŭ Minsku na śviatkavańni Dnia Niezaležnaści 4 lipienia 2008 hoda i da vybuchaŭ u Viciebsku ŭ vieraśni-kastryčniku 2005 hoda.

Pavodle słoŭ ministra, zaraz idzie zbor dadatkovych materyjałaŭ, acenka i sistematyzacyja dokazaŭ.

Kamientary10

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →