Hramadstva1010

Kulašoŭ: Usie troje zatrymanych pryznali svaju vinu

Adzin z zatrymanych, na padstavie sabranych dokazaŭ, maje dačynieńnie da vybuchu ŭ Minsku na śviatkavańni Dnia Niezaležnaści 4 lipienia 2008 hoda i da vybuchaŭ u Viciebsku ŭ vieraśni-kastryčniku 2005 hoda.

Usie zatrymanyja pa spravie ab terakcie ŭ minskim mietro pryznali svaju vinu, paviedamiŭ 13 krasavika žurnalistam ministr unutranych spraŭ Biełarusi Anatol Kulašoŭ.

Pavodle jaho słoŭ, 12 krasavika ŭ Minsku supracoŭnikami milicyi pry padtrymcy bajcoŭ śpiecpadraździaleńnia MUS pa baraćbie z teraryzmam «Ałmaz» byli zatrymanyja try padazronyja ŭ datyčnaści da vybuchu. (Siońnia ranicaj Hienprakuratura paviedamlała pra dvuch zatrymanych).

Zatrymanyja nie źjaŭlajucca staličnymi žycharami, zaznačyŭ Kulašoŭ.

Jon taksama paviedamiŭ, što adzin z zatrymanych, na padstavie sabranych dokazaŭ, maje dačynieńnie da vybuchu ŭ Minsku na śviatkavańni Dnia Niezaležnaści 4 lipienia 2008 hoda i da vybuchaŭ u Viciebsku ŭ vieraśni-kastryčniku 2005 hoda.

Pavodle słoŭ ministra, zaraz idzie zbor dadatkovych materyjałaŭ, acenka i sistematyzacyja dokazaŭ.

Kamientary10

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie7

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →