Hramadstva22

Pytańnie ab uvachodžańni Biełarusi ŭ Bałonski praces razhledziać nie raniej za krasavik 2012 hoda

Pytańnie ab uvachodžańni Biełarusi ŭ Bałonski praces moža być razhledžana nie raniej za krasavik 2012 hoda padčas kanfierencyi ministraŭ adukacyi krain — udzielnic Bałonskaj dekłaracyi.

Ab hetym paviedamiŭ ministr adukacyi Biełarusi Siarhiej Maskievič na pres-kanfierencyi 23 sakavika ŭ Minsku.

Pavodle jaho słoŭ, da hetaha času ŭ Biełarusi budzie pravodzicca rabota pa realizacyi pryncypaŭ Bałonskaj dekłaracyi.

Nahadajem, u lipieni 2010 hoda Alaksandr Łukašenka daručyŭ ministru adukacyi Alaksandru Radźkovu pačać praceduru dałučeńnia Biełarusi da Bałonskaha pracesu. Ministerstvam adukacyi 30 vieraśnia minułaha hoda byŭ vydadzieny zahad ab mižviedamasnaj hrupie pa ažyćciaŭleńni Bałonskich pryncypaŭ u Biełarusi. Zahad praduhledžvaje stvareńnie rabočaj hrupy i kompleks mierapryjemstvaŭ jak pa pracedury ŭklučeńnia krainy ŭ Bałonski praces, tak i pa realizacyi pryncypaŭ Bałonskaj dekłaracyi i kamiunikie ŭ sistemie vyšejšaj adukacyi krainy.

Bałonski praces — heta ruch, meta jakoha zaklučajecca ŭ harmanizacyi sistem adukacyi, najpierš vyšejšaj, krain Jeŭropy.

Adzinaja adukacyjnaja prastora zaklikana dazvolić nacyjanalnym sistemam adukacyi jeŭrapiejskich krain uziać usio lepšaje, što jość u partnioraŭ, za košt pavyšeńnia mabilnaści studentaŭ, vykładčykaŭ, kiraŭnickaha piersanału, umacavańnia suviaziej i supracoŭnictva pamiž VNU Jeŭropy.

«Uvachodžańnie krainy ŭ Bałonski praces budzie sadziejničać zbližeńniu z ulikam nacyjanalnych intaresaŭ adukacyjnych standartaŭ biełaruskaj i jeŭrapiejskaj sistem vyšejšaj adukacyi, pavyšeńniu jakaści padrychtoŭki śpiecyjalistaŭ, pašyreńniu dostupu da jeŭrapiejskich prahram akademičnaha i navukovaha supracoŭnictva, da mižnarodnych intelektualnych resursaŭ, pavieličeńniu ekspartu adukacyjnych pasłuh, umacavańniu prestyžu nacyjanalnaj vyšejšaj škoły», — skazaŭ 23 sakavika Siarhiej Maskievič.

Raniej ministr adukacyi vykazvaŭsia ab tym, što sankcyi ES adnosna Biełarusi, uviedzienyja paśla apošnich prezidenckich vybaraŭ, nie pavinny paŭpłyvać na ŭvachodžańnie krainy ŭ Bałonski praces.

Kamientary2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →