Usiaho patrochu22

Pytańnie pra mahčymaść admieny ŭ Biełarusi pierachodu na zimovy čas budzie razhledžanaje letam

Pytańnie pra mahčymaść admieny ŭ Biełarusi siezonnych pieravodaŭ strełak hadzińnika budzie razhledžanaje nie raniej za leta 2011 hoda.
Pra heta paviedamiŭ siońnia žurnalistam namieśnik staršyni Dziaržaŭnaha kamiteta pa standartyzacyi Siarhiej Iŭleŭ.

Urad Biełarusi daručyŭ mižhalinovaj kamisii času, častaty i vyznačeńnia paramietraŭ abarotu Ziamli razhledzieć hetaje pytańnie da leta 2011 hoda. «My jašče budziem dadatkova vyvučać dumki ministerstvaŭ i viedamstvaŭ adnosna taho, ci pierachodzić uvosień 2011 hoda na zimovy čas», — adznačyŭ Siarhiej Iŭleŭ. Taksama mižhalinovaja kamisija budzie ŭvažliva sačyć za dziejańniami ŭ dadzienaj vobłaści ŭ Rasijskaj Fiederacyi. «Vidavočna, što da leta my prymiem kančatkovaje rašeńnie adnosna pieravodu strełak hadzińnika ŭvosień i budziem jaho davodzić da ŭrada», — skazaŭ namieśnik staršyni Dziaržstandarta. Pry hetym jon dadaŭ, što pierachod na letni čas adbudziecca — 27 sakavika 2011 u 2 hadziny strełki pieravodziacca na adnu hadzinu napierad.

Siarhiej Iŭleŭ nahadaŭ, što

pracedura pieravodu strełak u Biełarusi jak niezaležnaj dziaržavie ažyćciaŭlajecca z 1996 hoda ŭ adpaviednaści z rašeńniem urada.
Heta pierachod na letni i zimovy čas viasnoj i vosieńniu ŭ apošniuju niadzielu sakavika i ŭ apošniuju niadzielu kastryčnika. «My ažyćciaŭlajem taki pierachod dla taho, kab karespandavać jaho z susiednimi krainami, dzie taksama pieravodziać strełki hadzińnika, — adznačyŭ namieśnik staršyni Dziaržstandarta. — Kab my žyli ŭ prastory, dzie skaardynavanyja časavyja pierachody».

Jašče adzin arhumient za pieravod strełak na letni i zimovy čas — mahčymaść u bolšaj stupieni vykarystoŭvać śvietły čas sutak dla aktyŭnaj dziejnaści čałavieka. Važnaj i značnaj pryčynaj tut taksama źjaŭlajecca ekanomija elektraenierhii. Kali zrušvajecca čas, zabiaśpiečvajecca mahčymaść mienšaha vykarystańnia elektraenierhii ŭ śvietły čas sutak.

Ciapier bolš za 80 krain śvietu robiać taki pierachod, choć jość i takija dziaržavy, jakija hetaha nie trymajucca. Tak, krainy JeŭrAzES Kazachstan, Kyrhyzstan, Tadžykistan nie pieravodziać strełki hadzińnikaŭ na letni i zimovy čas.

U Rasii susiedni časavy pojas ź Biełaruśsiu adroźnivajecca na adnu hadzinu. Usie hetyja faktary ciapier uličvajucca i abmiarkoŭvajucca mižhalinovaj kamisijaj, kab pryniać adpaviednaje rašeńnie.
«My abmiarkoŭvajem arhumienty, faktary, pieravodzić ci nie strełki hadzińnika», — kanstatavaŭ Siarhiej Iŭleŭ. Kali ŭ Rasii prymuć rašeńnie ŭvosień nie pierachodzić na zimovy čas, to Biełaruś zastaniecca farmalna adzinaj krainaj u JeŭrAzES, u Mytnym sajuzie, dzie taki praces budzie zachoŭvacca. «Ale Rasija — naš susied, i my b chacieli zachavać toje stanovišča, kali susiedni časavy pojas adroźnivajecca na adnu hadzinu, nie bolš», — adznačyŭ namieśnik staršyni Dziaržstandarta. Tamu ŭ Biełarusi ciapier dumajuć, jak zachavać takoje stanovišča, i kančatkovaje rašeńnie budzie pryniataje da leta hetaha hoda.

Kamientary2

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →