Sport

U Minsku prajšło losavańnie čempijanatu Jeŭropy pa mastackaj himnastycy

Na 27-m čempijanacie Jeŭropy pa mastackaj himnastycy, jaki projdzie na «Minsk-Arenie» 27–29 maja, biełaruskija spartsmienki buduć vystupać pad druhim numaram u macniejšaj hrupie A.
Taki vynik losavańnia, jakoje prajšło 11 sakavika ŭ Minskaj haradskoj ratušy.

Pieršymi na dyvan vyjduć ukrainki, trecimi — izrailcianki, dalej — himnastki Rasii, Azierbajdžana, Polščy, Bałharyi, Ispanii, Aŭstryi i Italii. Astatnija zbornyja raźmierkavany ŭ hrupy V i S (pa 12 kamand).

U junijorskim hrupavym praktykavańni našy spartsmienki vystupiać 14-mi siarod 23 kamand.

Hałoŭny trenier biełaruskaj zbornaj Iryna Laparskaja, kamientujučy vyniki losavańnia darosłych spabornictvaŭ, paviedamiła BiełaPAN, što było b lepš vystupać u kancy, čym u pačatku, adnak rańni vychad kampiensujecca tym, što najmacniejšyja zbornyja buduć vystupać adna za adnoj.

Na cyrymonii losavańnia byli pakazanyja aficyjny znak čempijanatu Jeŭropy — łastaŭka, a taksama miedali. «My praviadziem hetyja spabornictvy tak, kab vy prasili pravieści ŭ Minsku i nastupny čempijanat», — zajaviŭ staršynia Minharvykankama Mikałaj Ładućka, źviartajučysia da delehacyi techničnaha kamiteta pa mastackaj himnastycy Jeŭrapiejskaha sajuza himnastyki.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →