Hramadstva

Dziaržava hatovaja pradać svaju dolu ŭ «MTS»

«Kali budzie prapanavana cana, ad jakoj budzie niemahčyma admovicca, to dziaržava prymie stanoŭčaje rašeńnie pa hetym pytańni», — paviedamiŭ 11 sakavika na pres-kanfierencyi ŭ Minsku ministr suviazi i infarmatyzacyi Mikałaj Pancialej.

Pavodle jaho słoŭ, nabyćciom doli dziaržavy ŭ hetaj kampanii zacikaviłasia rasijskaje AAT «MTS». Adnak cikavaść heta «nie padmacavana žadańniem płacić za dolu dziaržavy ŭ biełaruskim apieratary suviazi hrašovyja srodki ŭ toj sumie, u jakuju aceńvaje jaje ŭrad Biełarusi».

Pancialej taksama zajaviŭ, što zaraz urad zajmajecca vyrašeńniem prablemy vysokich cen na roŭminh. Pry hetym jon zaŭvažyŭ, što stacyjanarnaja i biespravadnaja mižnarodnaja suviaź była darahoj zaŭsiody.

Ceny na roŭminh zaležać ad koštu pasłuh zamiežnaha apieratara, a taksama rascenak nacyjanalnaha apieratara suviazi «Biełtelekam» i taryfaŭ biełaruskich mabilnych apierataraŭ, skazaŭ Pancialej. «Paŭpłyvać na taryfy „Biełtelekama“ my možam biez jakich-niebudź ciažkaściaŭ. Najbolš składana paŭpłyvać na rascenki zamiežnych apierataraŭ», — skazaŭ jon.

Pavodle słoŭ ministra, urad nie maje mahčymaści rehulavać taryfnuju palityku mabilnych apierataraŭ. «Praŭda, nad hetaj temaj my siońnia pracujem z pradstaŭnikami apierataraŭ suviazi i płanujem vyrašyć prablemu «, — dadaŭ jon.

Pancialej paviedamiŭ, što konkurs na prava atrymańnia radyjočastot dla akazańnia pasłuh pa technałohii LTE — technałohii mabilnaj suviazi novaha pakaleńnia — budzie praviedzieny na zvyčajnych umovach.

«Heta i płata za vydzialeńnie radyjočastot, i terminy realizacyi prajektaŭ, i mahčymaści akazańnia novych pasłuh», — skazaŭ kiraŭnik Minsuviazi.

Cikavaść da mahčymaści atrymańnia radyjočastot dla akazańnia pasłuh pa technałohii LTE vykazvajuć try bujnyja mabilnyja apieratary Biełarusi, ale pakul tolki ZAT «BieST» pravodzić testavańnie LTE ŭ Biełarusi. Dla masavaha ŭkaranieńnia hetaj technałohii pakul niedastatkova nieabchodnaha terminalnaha abstalavańnia, adznačyŭ ministr.

U suviazi z hetym Pancialej sumniavajecca, što ŭ najbližejšyja hod-dva technałohija LTE budzie aktyŭna raźvivacca. Hety praces, pavodle jaho mierkavańnia, budzie šmat u čym zaležać ad koštu terminalnaha abstalavańnia, pryčym sami apieratary buduć adyhryvać tut nie apošniuju rolu.

Kamientary

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ26

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali4

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →