Rasiejski palitolah Andrej Suzdalcaŭ padrychtavaŭ dla sajtu "Akviłon" čarhovy analiz apošnich dziejańniaŭ biełaruskaha kiraŭnictva (vierasień–kastryčnik 2006). Hety tekst trapiŭ u rasparadžeńnie biełaruskaha Ahienctva finansavych navinaŭ.

A.Suzdalcaŭ paśladoŭna pravodzić paraleli miž dziejańniami Michaiła Saakašvili i Alaksandra Łukašenki. I toj, i toj, na dumku A.Suzdalcava, imknučysia ŭmacavać samastojnaść svaich dziaržavaŭ, pravodziać fanaberystuju, pravakacyjnuju ŭ dačynieńni da Rasiei palityku. Vysnova palitolaha i jahonaja rekamendacyja kiraŭnictvu Rasiei: "Šmathadovaja palityka zamireńnia A.Łukašenki, a taksama maŭklivaja palityčnaja, ekanamičnaja, finansavaja, resursavaja, rynkavaja, mižnarodnaja i vajskova-stratehičnaja padtrymka biełaruskaha kiroŭnaha režymu pravalilisia. Jak na Poŭdni, tak i na Zachadzie my ciapier majem praktyčna razbeščany ad biespakaranaści subjekt mižnarodnaha prava, jaki demanstruje ŭzapraŭdy nienajednyja žadańni dalejšaj kalanijalnaj ekspluatacyi Rasiei".

A.Suzdalcaŭ prapanuje stavicca da Biełarusi vyklučna prahmatyčna, z pazycyj radykalnaha realizmu: «Biełaruś nam nie sajuźnik, a prosta naniaty za 7 młrd. dalaraŭ u hod ... ilhot ... hieapalityčny łandsknecht. Jak Zachad daść bolš, dyk adrazu biełaruski žaŭnier apyniecca ŭ Iraku», -- miarkuje A.Suzdalcaŭ.

Jon nazyvaje ciapierašniuju Biełaruś «najmitam» i prapanuje vieści ź joj spravy, jak z najmitam: «radok u biudžecie, kantrakt z dakładnymi farmuloŭkami funkcyjaŭ darožna-pastavoj słužby i kolkaści pamiežnych dazoraŭ z sajuzna-pamiežnymi sabakami».

A.Suzdalcaŭ pradbačyć pryniaćcie Biełaruśsiu dziejańniaŭ u svaju abaronu ŭ vypadku, kali Rasieja budzie praciahvać ekanamičny cisk. U adkaz jon prapanuje miery, padzielenyja na try bloki.

Pieršy blok musić być skiravany na rašeńnie stratehičnych zadačaŭ – revizija sajuznych damoŭlenaściaŭ, abśledavańnie kompleksu pytańniaŭ, źviazanych z ekanamičnaj intehracyjaj, vykanańniem sajuznych prahramaŭ, prablemami sajuznaj ułasnaści. Varta pravieści alternatyŭny analiz vajskova-stratehičnaha značeńnia RB. Vyznačycca ŭ planie enerhietyčnaj intehracyi ź Biełarusiaj i stvareńniem na bazie sastarełaj truby «Biełtranshazu» supolnaha pradpryjemstva.

Druhi blok – taktyčny. U A.Suzdalcava niama sumnievaŭ u tym, što A.Łukašenka, adkinuŭšy prapanovy «Hazpromu», uvohule pierastanie płacić za haz. Tamu A.Suzdalcaŭ havoryć pra nieabchodnaść inventaryzacyi biełaruskaj ułasnaści, u pieršuju čarhu nieruchomaści na rasiejskaj terytoryi. «Musiać być padrychtavanyja pazovy «Hazpromu» ŭ sudy dla nieadkładnaj kanfiskacyi hetaj majomaści. Varta pradumać miery blakavańnia i navat kanfiskacyi finansavych aktyvaŭ biełaruskaj dziaržavy ŭ rasiejskich bankach, ruchomaj majomaści, dolaŭ u akcyjanernych tavarystvach, transpartnych srodkaŭ». Asobnaja praca – padrychtoŭka mahutnaj infarmacyjnaj vajny, piša A.Suzdalcaŭ.

«Supraca ŭ halinie VPK musić być padrychtavanaja da zamarožvańnia. Handal zbrojaj – zhornuty. Dopuski da sakretaŭ pierahledžanyja. Asablivuju ŭvahu nadać biełaruskamu łobi ŭ Maskvie. My pavinny žorstka papiaredzić łobi, što nie pacierpim, na prykładzie hruzinskaj dyjaspary, farmavańnia ŭ Rasiei «piataj kalony» A.Łukašenka na rasiejskaj terytoryi i ŭ rasiejskich federalnych i abłasnych ustanovach».

Treci blok pavinien składacca z terminovych mieraŭ supraćdziejańnia ŭ bližejšyja dvaccać piać – tryccać sutak. Siarod ich – «miery dziela terminovaha ŭviadzieńnia abmiežavalnaha pašpartna-pamiežnaha kantrolu na aŭtamahistralach i na čyhuncy ź biełaruskaha napramku, što rezka abmiažuje dostup hramadzianaŭ Hruzii na rasiejskuju terytoryju».

A,Suzdalcaŭ prapanuje ažyćciaŭlać pakazalnyja departacyi biełarusaŭ na ŭzor taho, jak robiać z hruzinami: "...iakija siabie «adznačyli», ułučna z režyserami hrupy Biełaruskaha telebačańnia ŭ Maskvie. Pažadana abviaścić i raspačać kampaniju rehistracyi biełaruskich hramadzian, jakija pracujuć na terytoryi Rasiei biez afarmleńnia pracoŭnaha pahadnieńnia i jakija atrymlivajuć zarpłatu ŭ «kapertach», što parušaje rasiejskaje pracoŭnaje zakanadaŭstva.

I samaje hałoŭnaje, «u listapadzie musić raspačać pracu kryzisny štab, hałoŭnaj zadačaj jakoha da momantu pačatku kryzisu musiać stać preventyŭnyja miery, zdolnyja minimizavać nastupstvy kanfrantacyi z našym zachodnim susiedam».

A.Suzdalcaŭ nazyvaje A.Łukašenku znanym «svaim impulsiŭnym pryniaćciem prostych rašeńniaŭ», tamu rasiejskamu boku prapanujecca «padumać pra miery dziela terminovaha pierakryćcia zachodniaha sektaru supraćpavietranaj abarony, jak z boku Maskvy, tak i z boku Kalininhradu. Nia vyklučajecca vykarystańnie rasiejskaha analahu systemy «AVAKS» dziela pierakryćcia pavietranaj prastory na zachodnim napramku, inšych srodkaŭ kantrolu nad pavietranaj prastoraj. U listapadzie musiać być pryniatyja terminovyja miery dziela maksymalnaj aŭtanamizacyi dźviuch rasiejskich baz na terytoryi RB..."

Poŭny tekst čytajcie tut.

Varta nahadać, što hetaha rasiejskaha analityka ŭzimku hetaha hodu KDB Biełarusi samoha departavała z terytoryi našaj krainy.

Kalaž Arcioma Lavy

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?