Usiaho patrochu55

50 hadoŭ u turmie za seks biez preziervatyva

Amierykanski vajskoviec, jaki pakutuje na VIČ, moža atrymać bolš za 50 hadoŭ turmy za seks biez preziervatyva. Siaržant techničnaha zabieśpiačeńnia Devid Hutyjeras z Bazy VPS u Kanzasie, parušyŭ vajskovyja zakony, ustupiŭšy ŭ pałavuju suviaź z 11 ludźmi, jakim nie paviedamiŭ pra svajo zachvorvańnie.

Taksama vajskoviec abvinavačvajecca za seks u prysutnaści starońnich ludziej, padmanie žonki, i niepadparadkavańni zahadu – kamandzir eskadrona jašče hod tamu zahadaŭ Hutyjerasu paviedamlać partniorkam pra zachvorvańnie i karystacca preziervatyvami. Kali ŭ kaho-niebudź z kachanak Hutyjerasa znojduć VIČ, to termin źniavoleńnia značna pavialičycca.

Kamientary5

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Usie naviny →
Usie naviny

U Trampa byŭ efiektyŭny kozyr suprać Bajdena. Ciapier jon moža viarnucca bumieranham 3

«Simpsany» jašče ŭ 2000 hodzie pradkazali, što Kamała Charys stanie prezidentam?2

«Radujciesia, s*ki!» Čym skončyŭsia skandał pamiž hiniekałahiniaj-błohierkaj i pacyjentkaj pryvatnaha miedcentra?17

99-hadovy biełarus vyrašyŭ atrymać paśviedčańnie ab naradžeńni

Ryžankoŭ prylacieŭ u KNDR1

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?32

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

Eks-rasijanka pavinna nieści ściah Kipra na adkryćci Alimpijady. Ale ŭ jaje znajšli OnlyFans, i pačaŭsia skandał16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki1

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki

Hałoŭnaje
Usie naviny →