Pradstaŭniki hramadzianskaj supolnaści Biełarusi rekamiendujuć Jeŭrapiejskamu sajuzu nie admianiać vizavyja sankcyi ŭ dačynieńni da biełaruskich čynoŭnikaŭ. Pra heta było zajaŭlena 10 vieraśnia ŭ Minsku na prezientacyi manitorynhu raźvićcia situacyi ŭ krainie ź listapada 2008 hoda da vieraśnia 2010 hoda.

Jak nahadaŭ na prezientacyi pradstaŭnik arhkamiteta pa stvareńni Asamblei niedziaržaŭnych demakratyčnych arhanizacyj Siarhiej Lisičonak, 13 kastryčnika 2008 hoda Saviet ES upieršyniu prypyniŭ na hod vizavyja sankcyi ŭ dačynieńni da šerahu biełaruskich čynoŭnikaŭ, uviedzienyja jašče ŭ 2004–2006 hadach. U kastryčniku 2010 hoda ES znoŭ płanuje pierahledzieć svajo rašeńnie. «U suviazi z hetym pradstaŭniki niaŭradavych arhanizacyj padrychtavali manitorynh raźvićcia situacyi ŭ Biełarusi za hety pieryjad z punktu hledžańnia hramadzianskaj supolnaści i vypracavali svaje rekamiendacyi Jeŭrasajuzu», — paviedamiŭ Lisičonak.

Lidar pravaabarončaj arhanizacyi «Biełaruski Chielsinkski kamitet» Aleh Hułak adznačyŭ, što stanoŭčyja źmieny ŭ Biełarusi adnosna situacyi z pravami čałavieka «nie nosiać sistemnaha charaktaru». «Kali my pahladzim na situacyju ŭ 2006 hodzie i ciapier, to ciapier nie nazirajecca masavych aryštaŭ hramadskich aktyvistaŭ z vyniasieńniem im terminaŭ administracyjnaha aryštu abo vielizarnych štrafaŭ. Tym nie mienš, dahetul u Biełarusi nie admieniena śmiarotnaja kara, zakon ab alternatyŭnaj słužbie ŭ vojsku tolki raspracoŭvajecca, artykuł 193–1 KK Biełarusi, jaki praduhledžvaje adkaznaść za dziejnaść ad imia niezarehistravanaj arhanizacyi, nie admienieny», — skazaŭ Hułak.

U adpaviednaści z analizam situacyi biełaruskija niedziaržaŭnyja arhanizacyi vypracavali piać rekamiendacyj Jeŭrapiejskamu sajuzu z metaj sadziejničańnia bolš hruntoŭnym i paśladoŭnym demakratyčnym źmienam u Biełarusi. Pieršaja: nie admianiać vizavyja sankcyi ŭ dačynieńni da biełaruskich čynoŭnikaŭ. Druhaja: praciahvać nazirańnie za situacyjaj u Biełarusi i časova prypynić dziejańnie sankcyj na šeść miesiacaŭ, kab aśviatlić kampaniju pa vybarach prezidenta i mahčymyja represii paśla jaje. Treciaja: raspracavać instrumient, jaki b dazvoliŭ bolš efiektyŭna prymianiać sistemu sankcyj. Čaćviortaja: padrychtavać dakład ab situacyi ŭ Biełarusi i acenku efiektyŭnaści palityki ES za pieryjad dyjałohu z aficyjnym Minskam. I piataja: padčas pryniaćcia rašeńniaŭ ab ekanamičnym supracoŭnictvie ES i Biełarusi ŭličvać situacyju z parušeńniami pravoŭ čałavieka ŭ krainie.

«Represiŭnyja instytuty, takija jak MUS, KDB, prakuratura, miascovyja vybarčyja kamisii i sudovyja instancyi, nie mahli b atrymlivać padtrymku, jakaja dazvoliła b im pašyryć svaje represiŭnyja dziejańni», — prakamientavaŭ apošni punkt rekamiendacyj Lisičonak.

U vieraśni 2004 hoda ES abmiežavaŭ ujezd na svaju terytoryju šerahu biełaruskich čynoŭnikaŭ. U śpis nieŭjaznych byli ŭklučany były ministr unutranych spraŭ Uładzimir Navumaŭ, były dziaržsakratar Savieta biaśpieki Viktar Šejman, były kiraŭnik MUS Juryj Sivakoŭ i były kamandzir bryhady śpiecyjalnaha pryznačeńnia ŭnutranych vojskaŭ MUS Dźmitryj Paŭličenka.

U śniežni 2004 hoda, paśla parłamienckich vybaraŭ i refierendumu, śpis papoŭnili kiraŭnik Centravybarkama Lidzija Jarmošyna i Juryj Padabied, jaki tady ŭznačalvaŭ połk milicyi śpiecyjalnaha pryznačeńnia.

U 2006 hodzie śpis byŭ pašyrany da 37 čałaviek, adkaznych, pavodle mierkavańnia ES, za parušeńnie pravoŭ čałavieka padčas prezidenckaj kampanii. 3 kastryčnika 2006 hoda śpis nieŭjaznych papoŭnili jašče čatyry čałavieki: sudździa suda Maskoŭskaha rajona Minska Alaksiej Rybakoŭ i dziaržabvinavaŭca Siarhiej Bortnik — za pryhavor eks-kandydatu ŭ prezidenty Alaksandru Kazulinu, a taksama sudździa suda Centralnaha rajona Minska Leanid Jasinovič i dziaržabvinavaŭca Andrej Mihun — za pryhavor aktyvistam niezarehistravanaj arhanizacyi «Partniorstva».

U kastryčniku 2008 hoda sankcyi ŭpieršyniu byli prypynieny ŭ dačynieńni da bolšaści ŭklučanych u śpis, za vyklučeńniem piaci čałaviek: Jarmošynaj, Paŭličenki, Navumava, Šejmana i Sivakova.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?