Mierkavańni55

Kalinkina: Siońnia ŭłada musić pastavić kala kožnaha viadomaha apazicyjaniera pa achoŭniku

Viersii śmierci Aleha Biabienina — havoryć šef-redaktarka haziety «Narodnaja vola».

Viersii śmierci Aleha Biabienina — havoryć šef-redaktarka haziety «Narodnaja vola».

Kali ščyra, to ja ŭ absalutnaj razhublenaści. Z adnaho boku ludzi, u jakich usio dobra ŭ siamji, z pracaj, pierśpiektyvami, z žyćcia samastojna nie sychodziać. Dla mianie viersija pra samahubstva Aleha absalutna nievierahodnaja.

Ź inšaha boku, na moj pohlad, uładzie ŭ siońniašniaj situacyi tajamničaja śmierć kiraŭnika viadučaha apazicyjnaha sajtu, viadomaha žurnalista absalutna niepatrebnaja. Naadvarot, u siońniašnich abstavinach śpiecsłužbam treba kala kožnaha lidara apazicyi, viadomaha žurnalista i pravaabaroncy pastavić pa achoŭniku. Bo situacyja dla ŭładaŭ ciapier vielmi chistkaja. Ja nie viedaju, ci heta vynik aktyŭnaści niejkich siłaŭ unutry ŭłady, ci niejkija źniešnija ŭpłyvy.

Kamientary5

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?8

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?8

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →