Mierkavańni11

Radzina: «Aleh byŭ maim siabrom i nastaŭnikam»

Pra Aleha Biabienina ŭzhadvaje redaktarka sajta «Chartyja-97» Natalla Radzina.

Pra Aleha Biabienina ŭzhadvaje redaktarka sajta «Chartyja-97» Natalla Radzina.

Aleh Biabienin byŭ dla mianie nie tolki kaleham i siabram, ale i nastaŭnikam. Kali ja 17-hadovaj dziaŭčynkaj pryjšła ŭ «Imia», Aleh byŭ namieśnikam hałoŭnaha redaktara. Jon staviŭsia da mianie z vyklučnym ciarpieńniem i pavahaj, čaho časta nie staje maścitym žurnalistam, jakija vučać pačatkoŭcaŭ.

My siabravali 14 hod. I zaŭsiody ŭ samyja strašnyja i ciažkija momanty Aleh byŭ pobač, dapamahaŭ čym tolki moh.

Heta byŭ vielmi mocny čałaviek, hłyba. Jaki, zdavałasia, budzie pobač usio žyćcio. I ciapier prosta nie vierycca, što jaho bolš niama. I tym bolš ja nikoli i nizavošta nie pavieru, što heta było samahubstva.

Kamientary1

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →