Hramadstva11

MUS pra Biabienina: Papiaredniaja viersija — samahubstva

«Pavodle słoŭ susiedziaŭ, jany nie bačyli nijakich pabočnych asob na leciščy», — adznačyŭ jon.

Pravaachoŭnyja orhany ŭ jakaści papiaredniaj pryčyny śmierci žurnalista Aleha Biabienina razhladajuć samahubstva.

Jak paviedamiŭ BiełaPAN načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minabłvykankama Alaksandr Danilčanka: «Biabienin visieŭ na samarobnaj piatli, prymacavanaj da schodavaha pralotu, jaki viadzie na druhi pavierch doma. Pobač lažaŭ taburet», — raskazaŭ Danilčanka.

Pavodle jaho słoŭ, «pry ahladzie doma znajšli dźvie pustyja butelki z-pad śpirtnoha napoju «Biełaruski balzam». Śladoŭ baraćby i źniešnich paškodžańniaŭ na trupie nie było vyjaŭlena», — skazaŭ Danilčanka.

«Pavodle słoŭ susiedziaŭ, napiaredadni i ŭ dzień trahiedyi, akramia samoha Biabienina, jany nie bačyli nijakich pabočnych asob na leciščy. Akramia taho, nie znojdziena nijakaj pieradśmiarotnaj zapiski», — adznačyŭ jon.

Načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minabłvykankama taksama paviedamiŭ, što ciapier pravodzicca dadatkovaje apytańnie susiedziaŭ. «Pavodle našaj infarmacyi, Biabienin 2 vieraśnia vyjechaŭ z doma na lecišča i pierastaŭ vychodzić na suviaź. Žonka Biabienina paprasiła svaju siastru vyśvietlić, čamu jon nie adkazvaje na zvanki pa mabilnym telefonie. Siastra znajšła trup», — skazaŭ jon.

Jak paviedamiŭ Danilčanka, dakładnuju pryčynu śmierci vyznačyć uskryćcio.

Kamientary1

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?11

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?11

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →