Hramadstva2525

Zabojstva? Kiraŭnik sajta charter97.org znojdzieny ŭ piatli

Siabry: heta nie samahubstva. Prakuror: pieradśmiarotnaj zapiski niama. Sudmiedekśpiertyza: nijakich śladoŭ, akramia stranhulacyjnaj barazny na šyi.

Siabry: heta nie samahubstva. Prakuror: pieradśmiarotnaj zapiski niama. Sudmiedekśpiertyza: nijakich śladoŭ, akramia stranhulacyjnaj barazny na šyi.

Aleh Biabienin byŭ zasnavalnikam i kiraŭnikom sajta charter97.org. Cieła žurnalista znajšli ŭ piatnicu, a 17.30 na jaho dačy pad Mienskam. Jon byŭ abo zadušany, abo paviesiŭsia. Stranhulacyjnaja barazna na šyi — vynik zasilvańnia.

U piatnicu na miescy zdareńnia pracavali milicejskija ekśpierty.

U subotu prakuror Dziaržynskaha rajona Siarhiej Kaŭryhin paviedamiŭ:

pieradśmiarotnaj zapiski nie vyjaŭlena.

Mienavita prakuratura Dziaržynskaha rajona pravodzić pravierku pa fakcie śmierci žurnalista.

Pravaachoŭnyja orhany ŭ jakaści papiaredniaj pryčyny śmierci žurnalista Aleha Biabienina razhladajuć samahubstva.

Jak paviedamiŭ BiełaPAN načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minabłvykankama Alaksandr Danilčanka: «Biabienin visieŭ na samarobnaj piatli, prymacavanaj da schodavaha pralotu, jaki viadzie na druhi pavierch doma. Pobač lažaŭ taburet», — raskazaŭ Danilčanka.

Pavodle jaho słoŭ, «pry ahladzie doma znajšli dźvie pustyja butelki z-pad śpirtnoha napoju «Biełaruski balzam». Śladoŭ baraćby i źniešnich paškodžańniaŭ na trupie nie było vyjaŭlena», — skazaŭ Danilčanka.

«Pavodle słoŭ susiedziaŭ, napiaredadni i ŭ dzień trahiedyi, akramia samoha Biabienina, jany nie bačyli nijakich pabočnych asob na leciščy. Akramia taho, nie znojdziena nijakaj pieradśmiarotnaj zapiski», — adznačyŭ jon.

Načalnik adździaleńnia infarmacyi i hramadskich suviaziej UUS Minabłvykankama taksama paviedamiŭ, što ciapier pravodzicca dadatkovaje apytańnie susiedziaŭ. «Pavodle našaj infarmacyi, Biabienin 2 vieraśnia vyjechaŭ z doma na lecišča i pierastaŭ vychodzić na suviaź. Žonka Biabienina paprasiła svaju siastru vyśvietlić, čamu jon nie adkazvaje na zvanki pa mabilnym telefonie. Siastra znajšła trup», — skazaŭ jon.

Sudmiedekśpiertyza nie vyjaviła nijakich paškodžańniaŭ na ciele, akramia stranhulacyjnaj barazny ad piatli.

Lecišča taksama naviedali Andrej Sańnikaŭ dy inšyja paplečniki Biabienina. Sa słovaŭ jahonaha siabra Źmitra Bandarenki,

napiaredadni Aleh sustrakaŭsia z kalehami i nijakich prykmietaŭ depresii jany nie zaŭvažyli.
Naadvarot, Aleh byŭ poŭny płanaŭ.

Sajt charter97.org pracavaŭ apošnim časam u narmalnym režymie. Sajt byŭ rezka apazicyjna nastrojeny da ciapierašnich uładaŭ Biełarusi.

Lider kampanii «Jeŭrapiejskaja Biełaruś»

Andrej Sańnikaŭ zajaviŭ, što «ŭ śmierci zasnavalnika j kiraŭnika sajta charter97.org šmat što vyklikaje vialikija sumnievy».

«Na prośbu rodnych my nie davali infarmacyi da praviadzieńnia sudmiedekśpiertyzy. Ja byŭ na miescy trahiedyi i nie vieru ŭ samahubstva Biabienina. Šmat što vyklikaje mocnyja sumnievy. Nie było znojdziena nijakaj zapiski, apošnija sms-ki, jakija jon dasyłaŭ siabram, śviedčać pra toje, što jon źbiraŭsia ź imi ŭ kino ŭviečary čaćviarha.

Tydzień tamu Aleh viarnuŭsia ź siamjoj z adpačynku ŭ Hrecyi.
U nas byli vialikija płany, my sustrakalisia štodnia».

Aleh Biabienin naradziŭsia ŭ 1974 hodzie. Skončyŭ fakultet žurnalistyki Biełaruskaha dziaržaŭnaha univiersiteta. U 1990-ch hadach pracavaŭ namieśnikam hałoŭnaha redaktara niezaležnaj haziety «Imia». U 1998 hodzie zasnavaŭ internet-sajt charter97.org.

U Aleha Biabienina zastalisia žonka i dvoje synoŭ.

Chto moh zabić Aleha Biabienina?
Cień padazreńnia padaje jak na biełaruskija «eskadrony śmierci», što lutavali ŭ kancy 1990-ch, tak i na asobnych vychadcaŭ ź ich.

Načalnik pres-słužby Hienieralnaj prakuratury Piatro Kisialoŭ raspavioŭ, što da pravierki padklučyłasia Hienprakuratura. U Piarchurava (Dziaržynski rajon) vyjechaŭ niadaŭna pryznačany namieśnik hienieralnaha prakurora Andrej Švied.

* * *

Redakcyja NN vykazvaje spačuvańni rodnym i kaleham niabožčyka.

Kamientary25

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask31

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →