Skončany ŭčora vizit v. a. prezidenta Małdovy Michaja Himpu ŭ Hruziju moža paŭpłyvać na hieapalityčny raskład na postsavieckaj prastory.
Hruzinski lider Michaił Saakašvili i jaho małdaŭski kaleha vyrašyli ŭdychnuć novaje žyćcio ŭ HUAM — aljans, jaki abjadnoŭvaje Hruziju, Ukrainu, Azierbajdžan i Małdovu i jaki Maskva ličyć «antyrasijskim». Krynicy nie vyklučajuć, što prapanova dałučycca da HUAM budzie zroblenaja i prezidentu Biełarusi Alaksandru Łukašenku. Pakul ža Saakašvili zaprasiŭ jaho naviedać Hruziju.

Michaił Saakašvili pakazalna haścinna pryniaŭ Michaja Himpu, jaki paśpieŭ za apošni čas zrabić cełuju sieryju vykazvańniaŭ u adras Rasii: u traŭni małdaŭski lider praihnaravaŭ zaprašeńnie pryjechać na parad pieramohi ŭ Maskvu, u červieni zasnavaŭ svaim ukazam Dzień savieckaj akupacyi Małdovy, a ŭ žniŭni daŭ dziaržuznaharody čalcam terarystyčnaj hrupy «Bužor», jakaja dziejničała ŭ Prydniastroŭi padčas kanfliktu 1992. Za čas dvuchdzionnaha vizitu M. Himpu hruzinski lider pakazaŭ kalehu słavutaści Batumi, schadziŭ ź im na kancert Krysa de Burha i naviedaŭsia da abchazskaj miažy, u siało Anaklija — tam pabudavany kurort, dzie adpačyvajuć dzieci z paciarpiełaj ad pavodak Małdovy i padletki ź Biełarusi.

Nijakich dakumientaŭ padčas vizitu padpisana nie było. Prezidenty vyrašyli navat nie pravodzić sumiesnuju pres-kanfierencyju, addajučy pieravahu asabistym znosinam.
Zrešty, sam fakt sustrečy lideraŭ z reputacyjaj «antyrasijskich» palitykaŭ pakazalny i, miarkujučy pa ŭsim, paklikany prademanstravać zbližeńnie Tbilisi i Kišyniova paśla doŭhaha pieryjadu achałodžvańnia stasunkaŭ, što nazirałasia pry raniejšym, kamunistyčnym kiraŭnictvie Małdovy.

Miž tym, akramia vidavočnaha palityčnaha składnika pajezdka Michaja Himpu ŭ Hruziju mieła i ambicyjnyja hieapalityčnyja mety. U pryvatnaści, pa infarmacyi «'», prezidenty damovilisia aktyvizavać namahańni pa adradžeńni HUAM — stvoranaj u 1999 pad patranažam ZŠA struktury, pieranazvanaj u Arhanizacyju za demakratyju i ekanamičnaje raźvićcio.

U apošnija hady hety aljans pieražyvaje nie najlepšyja časy. Dastatkova skazać, što apošni raz prezidenty čaćviorki źbiralisia letam 2007. Adnak ciapier Himpu i Saakašvili damovilisia ŭdychnuć ŭ HUAM novaje žyćcio.

Jak zajaviŭ učora kiraŭnik MZS Hruzii Hryhoł Vašadze, čalcy HUAM «ni na chvilinu nie spyniali pracy pa pošuku šlachoŭ raźvićcia supolnaści». «Arhanizacyja žyvaja. Jość zacikaŭlenaść usich krain realizoŭvać ekanamičnyja, enierhietyčnyja, transpartnyja prajekty. Heta i stvareńnie paŭdniovaha transpartnaha kalidora, i tranzit praz Hruziju enierhanośbitaŭ z Azierbajdžana, i turystyčnyja prajekty», — rastłumačyŭ Vašadze. Pa jaho słovach, kiraŭniki MZS krain «čaćviorki» źbiarucca ŭvosień na palach siesii Hienasamblei AAN u Ńju-Jorku, kab vyznačyć datu samitu HUAM i jaho paradak dnia. «Ź vialikaj dolaj vierahodnaści taki samit adbudziecca da kanca hetaha hoda», — zapeŭniŭ Vašadze.

Pavodle dadzienych «'», padčas sustrečy kiraŭniki Małdovy i Hruzii abmierkavali jašče adnu ideju — ab mahčymym zaprašeńni ŭ HUAM biełaruskaha lidera Alaksandra Łukašenki.
Praŭda, učora hruzinskija aficyjnyja asoby naadrez admovilisia abmiarkoŭvać hetaje pytańnie, nazvaŭšy jaho «zanadta dalikatnym». Adnak paśla sustrečy ŭ Krymie Saakašvili i Łukašenki (jana adbyłasia ŭ siaredzinie lipienia) u adnosinach Minska i Tbilisi paznačyłasia vidavočnaje zbližeńnie. Bolš za toje, krynicy ŭ hruzinskim kiraŭnictvie paviedamili, što Michaił Saakašvili ŭžo nakiravaŭ biełaruskamu kalehu zaprašeńnie naviedać Hruziju, a mienavita kurort u vioscy Anaklija, kudy hruzinski prezident ŭčora vaziŭ Michaja Himpu. Ciapier čas hruzinskija ŭłady čakajuć ad Minska aficyjnaha adkazu.
Ekśpierty bačać u ažyŭlenych kantaktach hruzinskaha kiraŭnictva z krainami postsavieckaj prastory žadańnie stvaryć niejkuju «antyrasijskuju kaalicyju».
Małdaŭski niezaležny palitołah Bahdan Cyrdzia ŭpeŭnieny, što Michaj Himpu zacikaŭleny ŭ stvareńni «pryčarnamorskaj duhi, kab minimizavać upłyŭ Rasii ŭ rehijonie». «U suviazi z hetym možna čakać ažyŭleńnia HUAM jak palityčnaj arhanizacyi, dzie ŭ svoj čas mienavita Tbilisi i Kišynioŭ adyhryvali klučavyja roli, — miarkuje ekśpiert. — Meta ŭsich apošnich akcyjaŭ Himpu — zharnuć suviazi Małdovy i Rasii i adarvać respubliku ad SND «.

Zrešty, u Maskvie pakul nie bačać pahrozy ŭ adnaŭleńni dziejnaści HUAM. I ŭ pieršuju čarhu tamu, što z hetaj arhanizacyi, pa sutnaści, vypała Ukraina, jakaja pad kiraŭnictvam Viktara Janukoviča zbliziłasia z Maskvoj i nie demanstruje žadańnia palityčna padtrymlivać hety aljans. «Nakolki my viedajem, Ukraina nie płanuje vychodzić z HUAM, adnak našy kijeŭskija kalehi vyrazna dali zrazumieć: dla ich pryjarytetnaj źjaŭlajecca ekanomika, a nie palityka, — zajaviŭ surazmoŭca ŭ MZS RF, jaki kuryruje adnosiny z Ukrainaj, Biełaruśsiu i Małdovaj. — Ale jakraz bujnych ekanamičnych prajektaŭ u miežach HUAM my nie bačym».

Vidavočna, što i Michaj Himpu ź Michaiłam Saakašvili taksama ličać Ukrainu «słabym źvianom» HUAM. I tamu nie suprać pasprabavać zamianić jaje na Biełaruś, što zajmieła z Rasijaj kanflikt.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?