Hramadstva

Pad Dziaržynskam suchotniki abviaścili haładoŭku

U Vołkavičach pad Dziaržynskam pacyjenty špitala zakrytaha typu abviaścili haładoŭku. Jany patrabujuć ad administracyi ŭstanovy stvaryć dla ich narmalnyja ŭmovy.

U špitali lekujucca chvoryja na suchoty. Adzin z haładoŭnikaŭ paviedamiŭ Radyjo «Svabodzie», što kanflikt ciahniecca daŭno, a 23 červienia milicyjanty źbili niekalki čałaviek. Chvoryja kažuć, što nie majuć mahčymaści nabyć elemientarnyja rečy asabistaj hihijeny, ich pazbaŭlajuć prahułak i abmiažoŭvajuć pieramiaščeńnie pa terytoryi.

Haładoŭniki kažuć, što pryčynaj siońniašniaj akcyi stali ŭčorašnija pavodziny administracyi špitala. Tady chvorych začynili ŭ pakoi, dzie znachodziacca pobytavaje abstalavańnie.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →