Hramadstva44

«My viernyja svajmu Prezidentu»

Kab abaranicca ad kryminalnaj spravy, kiraŭnictva škłozavoda «Nioman» arhanizavała zvarot da Łukašenki.

Kab abaranicca ad kryminalnaj spravy, kiraŭnictva škłozavoda «Nioman» arhanizavała zvarot da Łukašenki

«U Biarozaŭcy kiraŭnictva horada i škłozavoda «Nioman» arhanizavała zvarot da Łukašenki. «Źbirajuć» podpisy ŭ pracoŭnych zavoda», — napisaŭ u «NN» Siarhiej Trafimčyk ź Biarozaŭki, što ŭ Lidskim rajonie. Jon vykazvaje zdahadku, što zvarot da Łukašenki maje na mecie vymalić litaści dla dyrektara zavodu. Na jakoha zaviali kryminalnuju spravu.

Zvarot pačynajecca z padziaki na imia Łukašenki za padtrymku škłozavoda «Nioman», jaki dla žycharoŭ miastečka — «adzinaja krynica žyćcia» i «karmilec». Dalej u liście havorycca, što «z prychodam na zavod novaha kiraŭnika — dyrektara Baciana Ihara Michajłaviča — pačalisia vielizarnyja pieramieny da lepšaha». A «realnaja pierśpiektyva dla raźvićcia horada» źjaviłasia paśla naviedvańnia horada i pradpryjemstva Łukašenkam. Jaki ŭ chutkim časie pa vizicie padpisaŭ adpaviedny ŭkaz i vydzieliŭ srodki na madernizacyju zavoda. Jak vynik, naprykancy lista havorycca: «My viernyja svajmu Prezidentu i inšaha Kiraŭnika našaj dziaržavy nie ŭjaŭlajem».

«125 hadoŭ, i ničoha nie mianiałasia»

U pryjomnaj škłozavoda «Nioman» karespandentu «NN» nie paćvierdzili fakt zboru podpisaŭ, ale pry hetym zaprasili ŭ hości na pradpryjemstva. «Pryjazdžajcie i pabačycie, što ŭdziačnaść kiraŭnictvu krainy takaja vialikaja, što jaje niemahčyma vykazać. Našamu zavodu 125 hadoŭ, i tut da apošniaha času ničoha nie mianiałasia — ni technałohii, ni syravina. A ŭ 2005 hodzie pryjechaŭ Alaksandr Łukašenka i pabačyŭ, jakoje ŭnikalnaje naša pradpryjemstva. Jon akazaŭ nam dziaržaŭnuju dapamohu, padpisaŭ ukazy. Ciapier my, 4-tysiačny kalektyŭ, raźvivajemsia, svoječasova atrymlivajem zarobak».

«Dyrektar zavodu tut čužy»

«Podpisy pad zvarotam źbirajuć prosta na prachadnoj», — skazaŭ nam adzin z rabočych. Ludzi praciahvajuć narakać na zarobki i ciažkija ŭmovy pracy. Pra dyrektara Baciana rabočyja kažuć biez taho pijetetu, jakim prasiaknuty zvarot da Łukašenki. «Jon čužy tut, varah. Pracavaŭ u Lidzie na piŭzavodzie, na «Łakafarbie».

Supracoŭniki zavoda nie vierać, što ich kiraŭnika asudziać. Darečy, novy kiraŭnik vobłaści Siamion Šapira niečakana pryjechaŭ na zavod na nastupny dzień paśla zastupleńnia na pasadu. «Pachadziŭ pa zavodzie, ale ź ludźmi nie sustrakaŭsia».

Pad kantrolem u Łomacia

U listapadzie 2009 h. ekanamičnaja situacyja na zavodzie ŭ Biarozaŭcy stała nahodaj dla sumiesnaj narady ŭ Kamitecie dziaržkantrolu. Staršynia KDK Zianon Łomać nahadaŭ tady dyrektaru «Niomana», što dziaržava tak i nie pryčakała addačy ad pieraličanaj pradpryjemstvu dapamohi ŭ pamiery 100 miljardaŭ rubloŭ. A paśla zavodam u Biarozaŭcy zanialisia MUS i prakuratura.

U mai 2010 h. na Baciana i jaho namieśnicu pa ekanomicy Inu Kliševič zaviali kryminalnuju spravu. Pa infarmacyi z zavodu dyrektar znachodzicca pad raśpiskaj ab niavyjeździe, pry hetym praciahvaje vykonvać svaje abaviazki.

Pavodle niekatorych źviestak, śledstva sprabavała dakazać, što ciaham 2007-2009 hadoŭ Bacian i Kliševič nanieśli pradpryjemstvu škodu na sumu kala 73 miljardaŭ rubloŭ. Cikavy momant: 8 červienia 2010 h. Alaksandr Łukašenka padpisaŭ ukaz, zhodna jakoha «Biełahraprambanku» prapanujecca vydzielić zavodu kredyt u 23,6 młn. jeŭra, što pryblizna składaje pamier naniesienaj škody. Jašče adzin kredyt daduć u biełaruskich rublach — 17,6 młrd bieł. rub.

Kamientary4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →