Litaratura

Raman Abramčuk. Ab seksualnych mienšaściach. Vierš

Tavaryšy, rodnyja, viedaju: niedaspadoby
Vam hetych ludziej vykštałconyja, tonkija tvary,
Ich kolery, noraŭ i mary.

Davajcie adpuścim.
Drapiežnyja našyja, ŭsich, chto da vas niepadobny,
Pilnujecie vy, byccam kotka kavałak vantrobny.

Davajcie prapuścim.
Žaleznyja našaj krainy, ahidna vam bačyć,
Kahości ŭ ružova-błakitnym, chto vieryć inačaj
U błudnym paryvie?

Davajcie ich prymiem.

Ja sam
im nie dam
i kapiejki na ichniuju spravu,
Ale i nie plunu, bo chto daŭ mnie hetaje prava?

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →