Hramadstva22

Startavaŭ konkursny etap fiestyvalu biełaruskamoŭnaj rekłamy «Adnak!»

Konkursny etap fiestyvalu biełaruskamoŭnaj rekłamy i pramoŭšena «Adnak!» startavaŭ u Minsku. Ideja fiestyvalu naležyć ahulnanacyjanalnaj kulturnaj kampanii «Budźma biełarusami!». Arhanizacyjnym partnioram fiestyvalu vystupiŭ śpiecyjalizavany interniet‑resurs www.marketing.by.

Jak paviedamiła 13 maja na pres‑kanfierencyi kaardynatar kampanii «Budźma biełarusami!» Alena Makoŭskaja, biełaruskamoŭnaja rekłama pavinna być bolš zapatrabavanaj, u pieršuju čarhu ŭ asiarodździ samich vytvorcaŭ i zakazčykaŭ rekłamy. «Letaś sumiesna z aksijamietryčnaj łabaratoryjaj «NOVAK» i Biełaruskim instytutam stratehičnych daśledavańniaŭ (Litva) my praviali sacyjałahičnaje apytańnie, vyniki jakoha karysnyja našym rekłamistam. 70% apytanych chacieli b bačyć rekłamu ź biełaruskim kantekstam: z vykarystańniem biełaruskich simvałaŭ, historyi, kultury. 40% chacieli b bačyć rekłamu na biełaruskaj movie. Na žal, naša rekłamnaja industryja pakul nie daje takoj mahčymaści», — zajaviła Makoŭskaja.

Pavodle jaje słoŭ, «rekłama — heta častka infarmacyjnaha pola». «Praviadzieńnie takoha fiestyvalu — adkaz na zapyty hramadstva», — adznačyła Makoŭskaja.

Kiraŭnik resursu marketing.by Siarhiej Skarachod paviedamiŭ, što meta fiestyvalu — sabrać usie rekłamnyja raboty, zroblenyja na biełaruskaj movie za apošnija try hady. «My nie stavili žorstkich umoŭ udziełu ŭ fiestyvalu, naprykład takich, jak na fiestyvali rekłamy «Bieły kvadrat». U adroźnieńnie ad «Kvadrata», udzieł u fiestyvali biaspłatny. Udzielnikami mohuć być usie: jak prafiesijnyja hulcy rekłamnaha rynku, tak i fryłansiery, piersanalnyja aŭtary, hramadskija abjadnańni», — skazaŭ Skarachod.

Pavodle jaho słoŭ, skład žury jašče nie sfarmiravany, adnak u jaho ŭvojduć nie tolki śpiecyjalisty ŭ halinie rekłamy, ale i pradstaŭniki inšych prafiesij: režysiory, dyzajniery, interniet‑dyzajniery i inš. Žury ŭ kožnaj katehoryi budzie samastojna vybirać kryteryi, pa jakich budzie sudzić raboty, adznačyŭ Skarachod.

U ramkach fiestyvalu praduhledžana niekalki naminacyj. Heta televizijnaja i kinarekłama, drukavanaja i źniešniaja rekłama, dyzajn (paštoŭki, kalendary, buklety, łahatypy, firmienny styl), interniet‑rekłama (baniery, proma‑sajty, interaktyŭnyja prajekty), radyjo‑ abo aŭdyjorekłama.

Usie pieramožcy atrymajuć u jakaści pryza statuetki i dypłomy.

Kamientary2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →