Usiaho patrochu

Konkurs dla žurnalistaŭ na temu «ES‑Biełaruś 2010»

Pradstaŭnictva Jeŭrapiejskaha Sajuza ŭ Respublicy Biełaruś abviaščaje konkurs na temu adnosin pamiž ES i Biełaruśsiu ŭ 2010 hodzie. Da ŭdziełu ŭ konkursie zaprašajucca žurnalisty biełaruskich i zamiežnych ŚMI.

Konkurs pravodzicca z metaj pašyreńnia i padtrymki prafiesijnaha aśviatleńnia pytańniaŭ, źviazanych z raźvićciom adnosinaŭ pamiž Jeŭrapiejskim Sajuzam i Respublikaj Biełaruś.

Naminacyi konkursu:

1. Najlepšy infarmacyjny materyjał

(repartaž, infarmacyjnaje paviedamleńnie, intervju).

2. Najlepšy analityčny materyjał

(artykuł dyskusijnaha, analityčnaha abo tłumačalnaha charaktaru).

3. Najlepšaja fotapraca

(fatahrafija, fotarepartaž).

Krytery acenki:

Adpaviednaść tematycy konkursu;
•Aryhinalnaść infarmacyi (infarmacyjny fakt, infarmacyjnaja nahoda);
Adpaviednaść pryncypam padačy navin;
Aryhinalnaść;
Sposaby dasiahnieńnia efiektu prysutnaści (dla repartažaŭ);
Aŭtarski styl.

Try lepšyja pracy ŭ kožnaj naminacyi buduć adznačanyja pryzami:

I miesca — noŭtbuk,

II miesca — abstalavańnie dla fota‑ ci videazdymki,

III miesca — ličbavy dyktafon.

Paradak praviadzieńnia konkursu

Na konkurs prymajucca žurnalisckija pracy na biełaruskaj ci ruskaj movie, što źjavilisia ŭ ŚMI z 1 studzienia pa 15 kastryčnika 2010 h. uklučna. Apošni termin pryjomu prac na konkurs — 15 kastryčnika 2010 h. (pa paštovym štampie).

Adzin aŭtar moža padać nie bolš za adnu pracu ŭ kožnuju z naminacyj i nie bolš za try pracy ŭ troch naminacyjach.

Pracy, što padajucca na konkurs, pavinny być vykananyja ŭ dobraj techničnaj jakaści (aryhinał publikacyi abo kopija). Aŭdyjo i videa materyjały prymajucca na ličbavych nośbitach (CD i inšyja). Onłajn publikacyi pradstaŭlajucca ŭ razdrukavanym vyhladzie z ukazańniem naŭprostavaj spasyłki na publikacyju ŭ sietcy Interniet. Usie materyjały pavinny ŭtrymlivać datu vychadu publikacyi i pavinny być zavieranyja redakcyjnaj piačatkaj i podpisam kiraŭnika redakcyi.

Aŭtar taksama pavinien padać karotkuju infarmacyju pra siabie, u tym liku kantaktnyja źviestki.

Pracy na konkurs prymajucca pad podpis abo pa pošcie zakaznym listom (z paznakaj «Konkurs dla žurnalistaŭ») na adras: Pradstaŭnictva Jeŭrapiejskaha Sajuza ŭ Respublicy Biełaruś, vuł. Enhielsa 34a, Budynak 2, Minsk, 220030, Biełaruś.

Pracy pieramožcaŭ i ŭdzielnikaŭ konkursu nie viartajucca.

Kamientary

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj9

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

Za danat $15 zatrymali staršaha śpiecyjalista pa teściravańni minskaj IT-kampanii

Niepahadź paškodziła 125 damoŭ u Chałopieničach1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj9

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →