Śviet11

U Vialikabrytanii zabaranili banknoty €500

Pa niekatorych acenkach, dzieviać ź dziesiaci takich kupiur padrablajuć.

Kupiury vartaściu €500 zabaronienyja da vykarystańnia ŭ Vialikabrytanii. Ułady krainy pryjšli da vysnovy, što bolšaść takich banknot falšyvyja abo vykarystoŭvajucca złačyncami. Jak ličać u Ahienctvie pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu Vialikabrytanii,

u hety momant «nie isnuje pierakanaŭčych dokazaŭ zakonnaha vykarystańnia» banknot u €500.
Pa niekatorych acenkach, dzieviać ź dziesiaci takich kupiur padrablajuć.

Hazieta adznačaje, što

ŭ kryminalnym śviecie kupiury ŭ €500 atrymali mianušku «Bien Ładen»:
ŭsie viedajuć, jak pavinny vyhladać hetyja hrašovyja znaki, viedajuć, što jany znachodziacca ŭ zvarocie, adnak sapraŭdnych nichto nie bačyŭ.

U kancy sakavika paviedamlałasia, što Jeŭrakamisija raskrytykavała kramy jeŭrazony za admovu prymać u pakupnikoŭ kupiury ŭ €200 i €500. U handlovych kropkach admovu tłumačyli adsutnaściu raźmiennych srodkaŭ.

Kamientary1

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →