Mierkavańni22

Siarhiej Čały: «Hulnia ŭ paddaŭki ŭsim nadakučyła»

Jaki sposab vybaru lidera apazicyi aptymalny? Na apytańnie NN adkazvajuć intelektuały i maralnyja aŭtarytety.

Lidery apazicyi ŭpiorlisia ŭ pytańnie: jakim čynam vyznačyć kandydata ad apazicyi na prezidenckija vybary? Što pra toje dumajuć intelektuały i maralnyja aŭtarytety?

Siarhiej Čały, ekanamist: «Sprava ŭ tym što sam padychod da vyznačeńnia adzinaha kandydata niepravilny. Voś u nas jość nabor fihur, i my vyrašajem, chto moža stać kandydatam, chto nie moža. A potym užo dla kandydata prydumvajecca prahrama, jak byccam heta konkurs pryhažości, a nie vybary.

Pravilnaje rašeńnie zadačy zavajovy ŭłady — analiz situacyi i vyznačeńnie mietadaŭ, jakimi žadanyja źmieny mohuć być dasiahnutyja. Ź ich naŭprost budzie vyciakać prahrama kandydata.

Razmova pavinna iści nie pra toje, jak tasavać adnu i tuju ž kałodu bitych kart, a pra toje, ci zdolnaje hramadstva sfarmulavać asensavanyja patrabavańni dla kiraŭnikoŭ, i ŭžo potym, zychodziačy z patrabavańniaŭ da kandydata, padbirać adpaviednuju asobu. Budzie jana adzinaj, ci nie — usio roŭna.

Patrebien padychod, aryjentavany na vynik, a nie na praces. Hulnia ŭ imitacyju ŭdziełu ŭ vybarach i hulnia ŭ paddaŭki ŭžo ŭsim nadakučyła».

Inšyja mierkavańni — na sajcie NN u bližejšy čas.

Kamientary2

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →