My naviedali vytvorčaść, pahladzieli, jak vyrablajucca elektraciahniki i tramvai Stadler, a taksama vyśvietlili, źjaŭlajucca jany biełaruskimi, ci ŭsio ž šviejcarskimi.

Jak heta zroblena: ciahniki

Luby vahon pačynajecca ź śpiecyjalnych aluminijevych profilaŭ. 

«Jany pryjazdžajuć siudy ŭžo hatovymi, bo takija vialikija paneli vyrablajuć tolki čatyry pastaŭščyki ŭ śviecie», — raspaviadaje Filip Brunier, dyrektar ZAT «Štadler Minsk».

Filip Brunier

Filip Brunier

Na «Štadler Minsk» ažyćciaŭlajecca poŭny cykł zvarki. Tut jość stapiela na kožny vahon dla zvarki dachu, asnovy, bakavych i tarcavych ścienak, pieraharodak i mnostva inšych elemientaŭ. Praces zaŭsiody adnolkavy: ad pastaŭščykoŭ prychodziać profili, ludzi ich padrychtoŭvajuć, ustaloŭvajuć u stapiel, fiksujuć z dapamohaj pnieŭmatyčnych i miechaničnych pryciskalnikaŭ, paśla hetaha dadatkova fiksujuć kropkavaj zvarkaj. Paśla hetaha elemient hatovy dla «abvarki» zvaračnym robatam.

Nastupny krok — miechaničnaja apracoŭka stankom, jaki pa prahramie, raspracavanaj u adpaviednaści z techničnaj dakumientacyjaj, apracoŭvaje ŭsie elemienty. Stanok moža pracavać z 14 roznymi instrumientami i pastajanna ich mianiać, apracoŭvajučy abjekt tak, jak patrabujuć roznyja technałohii. Jon vyrazaje ŭsie nieabchodnyja adtuliny, častka ź jakich potym stanie dźviaryma i voknami.

Paśla hetaha, byvaje, znoŭ nieabchodnaja zvarka robatam (naprykład, kali jość maleńkija elemienty, jakija ŭvachodziać u skład bolš bujnych). Zatym, adrazu paśla miechaničnaj apracoŭki stankom abo paŭtornaj zvarki hatovyja elemienty ŭstaloŭvajucca ŭ hałoŭny zvaračny stapiel.

Jakaść zvarki praviarajecca łazieram u 250-ci kropkach na pavierchni kuzava. Taksama kožny dziasiaty vahon prachodzić kantrol na jakaść zvaračnych švoŭ na renthienie.

Paśla poŭnaje zvarki i kantrolu jakaści vahona jon traplaje ŭ drobastrumienievuju kamieru, dzie ŭsie častki kuzava, na jakija paśla budzie nanosicca farba, pad ciskam apracoŭvajucca drobnymi kamieńčykami. Tak pavierchnia vahona stanovicca matavaj, što palapšaje sčapleńnie farby ź mietałam.

Nastupny etap — hruntoŭka. Paśla hetaha ŭ inšaj kamiery vahon farbujuć, i jon vysychaje pry peŭnych tempieratury i vilhotnaści, što harantuje vysokuju jakaść pracesa. Niekatoryja madeli majuć ažno 12 płastoŭ farby! Praces praciahły: zajmaje ad dvuch da troch tydniaŭ.

Praces paliravańnia

Praces paliravańnia

Paśla paliravańnia vahon adpraŭlajuć u zboračny cech, dzie pracaŭniki śvidrujuć adtuliny, jakija nie zrabiŭ robat. Usiaho takich drobnych dzirak u kožnym vahonie bolš za tysiaču. Zatym adbyvajecca mantaž unutranaha abstalavańnia: elektroniki, abšyŭki, voknaŭ, siadzieńniaŭ i inšych kampanientaŭ.

Ciahnik dla Narviehii

Ciahnik dla Narviehii

Nastupny etap — ustanoŭka vahona na cialežki. Paśla hetaha jon užo hatovy dla vyprabavańniaŭ, jakija pravodziacca na ŭłasnaj elektryfikavanyj linii daŭžynioj kala dvuch kiłamietraŭ na terytoryi pradpryjemstva. Dva-try miesiacy sychodzić na vyrabnictva adnaho vahona. Za hod vytvorčyja mahutnaści padpryjemstva dazvalajuć vyrablać kala 150 aluminijevych vahonaŭ i 100 stalovych siekcyj (heta, naprykład, 35 ciahnikoŭ i 30 tramvajaŭ).

Jakija ciahniki sychodziać z kanviejera «Štadler Minsk»: biełaruskija ci šviejcarskija?

Na hetaje pytańnie Filip Brunier adkazaŭ davoli adnaznačna: biełaruskija.

«Niekatoryja ciahniki, jakija vy zaraz tut bačycie, my vyrablali ŭ Šviejcaryi, kali hety zavod jašče tolki budavaŭsia. Ale zaraz jany vyrablajucca ŭ Biełarusi, tamu, biez anijakich pytańniaŭ, heta «Made in Belarus». A voś, naprykład, našyja tramvai, jakija my zaraz vyrablajem dla Sankt-Pieciarburha, źjaŭlajucca całkam biełaruskimi. Častku prajektnaj dakumientacyi nam dapamahali raspracoŭvać našyja šviejcarskija kalehi, ale ŭsio ž 80% było zroblena tut, u Biełarusi. Bolšaść materyjałaŭ dla ich vytvorčaści my zakuplajem taksama ŭ Biełarusi. Darečy, mienavita biełaruskimi buduć źjaŭlacca i ciahniki dla minskaha mietrapalitena, pieršy ź jakich my płanujem vypuścić užo u druhoj pałovie 2018 hoda», — z honaram raspaviadaje pan Brunier.

Biełaruskija tramvai z šviejcarskaj jakaściu

Akurat u dzień našaha vizitu na pradpryjemstva ŭ Minsku adbyłosia ŭznaharodžańnie pieramožcaŭ premii «Lepšyja tavary Respubliki Biełaruś» za 2017 hod, siarod jakich akazaŭsia i toj samy biełaruski tramvaj, pra jaki nam kazaŭ Filip Brunier.

Zaraz na pradpryjemstvie zakančvajuć zborku apošniaha z 23-ch tramvajaŭ, jakija vyrablajucca na čarhovuju zamovu horada Sankt-Pieciarburha. Tam jany ŭžo jeździać i navat pryjšlisia daspadoby jak pasažyram, tak i transpartnikam.

Uładzimir Rusak

Uładzimir Rusak

Dalej namieśnik dyrektara pa vytvorčaści Uładzimir Rusak pakazvaje nam cech zapusku, dzie hatovaja pradukcyja prachodzić vyprabavańni. Tut stajać užo hatovyja pryhožyja tramvai i ciahniki, jakija čakajuć svajho adpraŭleńnia da zamoŭcy.

Tramvai ad «Štadlera» — «razumnyja»: jany majuć aŭtamatyzavanuju sistemu kantrolu pasažyrapatoku, jakaja sočyć za jaho intensiŭnaściu praz kamiery, ustalavanyja jak unutry sałona, tak i na vonkavaj pavierchni transpartnaha srodku. Usia infarmacyja pra situacyju na darohach, kolkaść pasažyraŭ pastupaje ŭ centr kiravańnia ŭ depo, dzie jana analizujecca, paśla čaho vyličvajecca aptymalnaja kolkaść transpartnych srodkaŭ na maršrucie.

«Na dvare jość elektryfikavanaja linija na 27 kV, 3 kV i 650 V, što dazvalaje nam paŭnavartasna vypraboŭvać lubuju našuju techniku. Daŭžynia linii nie vielmi vialikaja — kala dvuch kiłamietraŭ — ale hetaha dastatkova dla pravierki pracazdolnaści», —raspaviadaje Uładzimir.

Voś jak znutry vyhladaje całkam hatovy dla adpraŭki ŭ Sankt-Pieciarburh tramvaj, madyfikacyja jakoha («Miacielica» V85300M) u žoŭtym kolery peŭny čas vypraboŭvałasia na minskich maršrutach.

Dźviery adkryvajucca tolki paśla naciskańnia na adpaviednuju knopku. Heta niazvykła dla pasažyraŭ, ale karysna — dapamahaje zachoŭvać ciapło ŭnutry, bo byvajuć situacyi, kali na prypynku staić adzin ci niekalki čałaviek, i niama sensu adčyniać adrazu ŭsie dźviery.

Rynki sbytu i pierśpiektyvy raźvićcia kampanii

Zaraz na pradpryjemstvie pracuje bolš za 500 čałaviek: jak miascovych, tak i ź inšych haradoŭ. Bližejšym časam płanujecca našmat pavialičyć vytvorčyja mahutnaści pradpryjemstva. Užo ŭ 2018 hodzie kampanija ŭładkuje na pracu dadatkova 200 čałaviek, a ŭ nastupnym hodzie — jašče 200. Siaredni zarobak tut, pavodle słovaŭ pradstaŭnika kampanii, «vyšej za siaredni pa krainie».

«Štadler Minsk» ekspartuje svaju pradukcyju daloka za miežy Biełarusi. Našy ciahniki i tramvai zapatrabavanyja ŭ Rasii, Azierbajdžanie, Hruzii, Narviehii. Taksama na pradpryjemstvie vyrablajuć roznyja kampanienty dla kampanij hruppy Stadler u Niamieččynie, Polščy, Čechii. A jakraz paśla nas Filip Brunier sustrakaŭ delehacyju z Ukrainy, jakaja pryjechała pahladzieć, što moža prapanavać biełaruska-šviejcarskaja kampanija.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0