Kamientary da artykuła

Hledačam zabaranili pranosić łukašenkaŭskija ściahi na matčy Uimbłdonskaha turniru

  • Pravilnaje rašeńnie
    25.06.2024
    Łukašysckija ściahi - nie źjaŭlajucca simvałami biełaruskaha naroda i dziaržavy
  •