Sport11

Hledačam zabaranili pranosić łukašenkaŭskija ściahi na matčy Uimbłdonskaha turniru

Dziaržaŭnyja čyrvona-zialonyja ściahi Biełarusi razam z rasijskimi zabaranili pranosić na Uimbłdonski tenisny turnir, paviedamili arhanizatary spabornictvaŭ. 

Fota: Oleg Gapeenko / vecteezy.com

«Ściahi Rasii i Biełarusi zabaroniena pranosić na turnir. Haściam, jakija pasprabujuć pranieści ściahi, daduć mahčymaść pakinuć ich u kamiery zachoŭvańnia abo zdać kala bramy», — paviedamili arhanizatary.

Uimbłdon — druhi ŭ siezonie turnir Vialikaha šlema, jaki prachodzić na travianych kortach u pryharadzie Łondana z 1 pa 14 lipienia. Z 2023 hoda biełaruskija i rasijskija tenisisty majuć prava vystupać na im tolki pry ŭmovie padpisańnia dekłaracyi ab niejtralitecie, a ŭ 2022-m ich uvohule na jaho nie dapuścili.

Sioleta Biełaruś na Uimbłdonie buduć pradstaŭlać Viktoryja Azaranka, Aryna Sabalenka, Iryna Šymanovič, Alaksandra Sasnovič i Ilja Ivaška. Pryzavy fond spabornictvaŭ składzie rekordnyja 50 miljonaŭ funtaŭ sterlinhaŭ. 

Kamientary1

  • Pravilnaje rašeńnie
    25.06.2024
    Łukašysckija ściahi - nie źjaŭlajucca simvałami biełaruskaha naroda i dziaržavy

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ2

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →