Hramadstva77

Mininfarm vypadkova apublikavaŭ manitorynh niezaležnych miedyja. Voś što šukali čynoŭniki

Zamiest Respublikanskaha Śpisa ekstremisckich materyjałaŭ Mininfarm na svaim aficyjnym sajcie raźmiaściŭ ahlad niezaležnych ŚMI, zaŭvažyła «Viasna».

Jak vyhladaje z pačatku dakumienta, supracoŭnikam Mininfarma cikava, što niezaležnyja ŚMI pišuć pra ich samich i padnačalenuju imi śfieru, i kab heta vyśvietlić, jany manitorać infarmacyju praz pošukavuju sistemu INTERSCAN pa nastupnych pošukavych zapytach:

«ŚMI», «srodki masavaj infarmacyi», «Markaŭ», «Andrej Kuncevič», «prapahandyst», «žurnalist», «ideołah», «ideałohija», «Puł», «kłub redaktaraŭ», «Mininfarm», «Mininfarm Biełarusi», «Ministerstva infarmacyi», «Ministerstva praŭdy», «rajonnyja haziety», «rajonka», «Lebiedzieva», «Azaronak», «Pustavy», Tur».

Charakterna, što va ŭnutranaj dakumientacyi Ministerstva infarmacyi niepadkantrolnyja łukašystam ŚMI prachodziać jak «niedziaržaŭnyja» i «apazicyjnyja», ale nie jak «ekstremisckija», niahledziačy na toj vobraz, jaki prapahandysty imknucca pry dapamozie i spryjańni siłavikoŭ naviazać hramadstvu. 

Kamientary7

 • Sakavik
  25.06.2024
  U kahości na Našaj Nivie nastalhija pa aficyjnaj dziaržaŭnaj simvolicy? Nie katavali redakcyju u zaścienkach... Ach, prabačcie, katavali!!! Dyk adkul takaja luboŭ?
 • Chviedar
  25.06.2024
  Zabyli samy hałoŭny klučavik: «ha**ony».
 • daviedka
  25.06.2024
  INTERSCAN tiechničieski obsłuživajet «Hłavnoje choziajstviennoje upravlenije» Upravlenija diełami Łukašienko.

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →