Kamientary da artykuła

«Dva-try tydni maksimum — i vajna skončycca». Arastovič patłumačyŭ tyja svaje słovy

 • Acab
  25.06.2024
  Tak, artykuł praźmierna doŭhi, a voś ŭ kamentary zazirnu, kim spadar Alaksiej ličycca ŭ ciabie, luby čytače
 • Anatol Starkou
  25.06.2024
  [Red. vydalena]
 • 25.06.2024
  Spadnica ź plušu .
 • Luby čytače
  25.06.2024
  Čakaju, što napiša Akabčyk.
 • Acab
  25.06.2024
  Luby čytač pieratvaryŭsia na kličny skłon)
 • Anatol Starkou
  26.06.2024
  [Red. vydalena]
 • Ariestovič - biełarus , i on łučšij v Ukrainie !
  26.06.2024
  Sobčak, Hordiejeva - mołodiec, pošieł v narod. Eto łučšie čiem s Hordonom po diesiať raz po Kijevu hulať.
 • Biełarus
  26.06.2024
  Ariestovič - biełarus , i on łučšij v Ukrainie !, tvaja sabčak pracuje na kreml, usie jaje pytańni dla hetaha intervju ŭzhadniali na łubiancy, a takija jak ty hladziać hetaje kramloŭskaje h.
 • Radzimič
  26.06.2024
  Pra 2-3 tydni było ž užo daŭno viadoma. Jašče interviju Arachamii pra Stambulski pracess heta paćvierdziła.
 • žuraviel
  26.06.2024
  Dla mianie adnosiny da Arastoviča stali markieram adekvatnaści čałavieka. Kali čałaviek admaŭlaje vakcyny, HMO, fakt prysutnaści amierykancaŭ na Miesiacy ci chiejcić Arastoviča, to jaho haryzont adrazu bačny.
 • CRU nie śpit
  26.06.2024
  Sdajetsia mnie Ariestovič zasłannyj kazačok FSB v Ukrainie.
 • Janka
  26.06.2024
  Arestovič - typovy narcys. Šoŭ ź Fiejhinam było jahonym zornym časam i było bačna, jakuju mocnuju asałodu jon atrymlivaŭ. Pamiataju jak u Fiejhina jon raspaviadaŭ pra svaju vajskovuju biahrafiju i pavučaŭ vajskoŭcaŭ ZSU, jak treba pravilna patrabavać materyjalnaje zabieśpiačeńnie pa vajskovaj viertykali. Ale kali šoŭ Fiejhina pierastała jaho cikavić (i heta taksam stała vidavočna), jon čamuści nie vykarystaŭ svoj bahaty (pa jahonych słovach) vajskovy dośvied dziela abarony Ŭkrainy.
  Ale Miša "Praŭda Hajdukieviča" Padalak naŭradci pojdzie padobnym šlacham, bo jon značna bolš prymityŭny.
 • Jašče adna pačvara
  26.06.2024
  Arestovič, jak i Hardon, pryspasableniec i pradažnaja hnida, jakaja pracuje na luboha, chto daść hrošy.
  Sumlenny i razumny čałaviek nie budzie marnavać čas nazirańniem słoŭnaj vanity hetaj miarzotnaj asoby
 • Niesumlenny i nierazumny
  27.06.2024
  Jašče adna pačvara, a voś mnie zaŭsiody cikava pasłuchać Arestoviča. I palityka - heta nie samy cikavy jaho kantent.
  Dobra, što ja niesumlenny i nierazumny, a nie Jašče adna pačvara.
 •