Hramadstva

Jašče adna pryvatnaja VNU nie budzie nabirać studentaŭ

Za apošni tydzień stała viadoma pra zakryćcio adrazu dźviuch VNU ŭ krainie. Usie navučalnyja ŭstanovy pryvatnyja. Nastaje čarha treciaj.

Fota: Onliner.by

Pieršymi ab likvidacyi paviedamiŭ Univiersitet prava i sacyjalna-infarmacyjnych technałohij (były BIP), krychu paźniej — Instytut pradprymalnickaj dziejnaści.

Čytačy taksama raspaviali pra mahčymyja prablemy ŭ Instytucie parłamientaryzmu i pradprymalnictva, ale ŭ VNU infarmacyju pra zakryćcio nie paćviardžajuć. Z hetaha hoda tam usiaho tolki nie buduć nabirać pieršakurśnikaŭ, astatnija studenty praciahnuć vučobu.

Žurnalist datelefanavaŭsia da rektara Instytuta, kandydata palityčnych navuk Alaksandra Harelika:

— Ja viedaju, što začyniajucca kankretnyja VNU, ale da nas heta dačynieńnia nie maje. My funkcyjanujem.

Adzinaje, što sioleta nie budzie naboru pieršakurśnikaŭ — Ministerstva adukacyi jaho nie ŭzhadniła. Ale instytut pracuje i ź pieršaha vieraśnia, jak maje być, budzie ažyćciaŭlać adukacyjnuju dziejnaść.

Instytut parłamientaryzmu i pradprymalnictva adkryty ŭ 1993 hodzie. Pryvatnaja VNU rychtavała śpiecyjalistaŭ u halinie ekanomiki, kiravańnia i palitałohii. U lutym 2021-ha IPP prajšoŭ dziaržaŭnuju akredytacyju. Siertyfikat dziejničaje da 9 sakavika 2026 hoda.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →