Hramadstva22

Nataryusaŭ buduć pazbaŭlać licenzij za padpiski i reposty. Im zabaranili kamientavać pracu dziaržorhanaŭ u internecie

Zabarona zakładziena ŭ novaj viersii etyčnaha kodeksa.

Fota: KP

Biełaruskim nataryusam bolš nielha abmiarkoŭvać u internecie kaleh i rašeńni dziaržaŭnych orhanaŭ. Hetaja zabarona zakładziena ŭ Praviłach prafiesijnaj etyki nataryusa, jakija byli zaćvierdžany Miniustam.

Tak, nataryusy ciapier abaviazanyja «ŭstrymlivacca ad abmierkavańnia, u tym liku z dapamohaj kamientaroŭ, acenak u internecie, dziejańniaŭ svaich kalehaŭ, a taksama advakataŭ, sudździaŭ, prakuroraŭ, dziaržaŭnych orhanaŭ, inšych arhanizacyj i słužbovych asob».

Akramia taho, nataryusam nielha ad imia nataryjalnaj supolnaści vystupać u ŚMI, publikavać u sacyjalnych sietkach infarmacyju pa pytańniach prafiesijnaj dziejnaści biez daručeńnia abo zhody nataryjalnaj pałaty.

Nataryusaŭ ciapier buduć pazbaŭlać licenzii za padpiski na resursy, pryznanyja ekstremisckimi, reposty takich materyjałaŭ, a taksama za «ŭdzieł u lubym vyhladzie dziejnaści, nakiravanym na dyskredytacyju Respubliki Biełaruś, orhanaŭ dziaržaŭnaj ułady i kiravańnia».

Novyja etyčnyja normy ŭstupajuć u siłu 11 lipienia.

Kamientary2

  • Łukašistskij Barak
    25.06.2024
    Strana totalnych zaprietov, rieprieśsij i zahonov.
  • Lejcar korkavy
    25.06.2024
    Łukašistskij Barak, i štraf u 100kratnym pamiery.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →