Hramadstva

U ramkach bajavoj pravierki ŭzmacnili patrulavańnie miažy z Ukrainaj

Siły śpiecyjalnych apieracyj u ciesnym uzajemadziejańni z rakietnymi vojskami i artyleryjaj praciahvajuć vykonvać vučebna-bajavyja zadačy ŭ Homielskaj i Bresckaj abłaściach u ramkach raptoŭnaj pravierki hatoŭnaści złučeńniaŭ i voinskich čaściej Uzbrojenych sił, paviedamlaje Minabarony ŭ svaim telehram-kanale.

Adpracoŭvajucca pytańni:

— pa ŭzmacnieńni ŭčastkaŭ dziaržaŭnaj miažy na mahčymych napramkach «niezakonnaha praniknieńnia na terytoryju Biełarusi ŭzbrojenych hrup bajevikoŭ»;

— pierakryćcia kanałaŭ dastaŭki zbroi, bojeprypasaŭ i inšych srodkaŭ, jakija mohuć vykarystoŭvacca dla destabilizacyi abstanoŭki ŭ krainie.

Dla vyjaŭleńnia dyviersijna-raźviedvalnych hrup i navały sił umoŭnaha supiernika ŭ ciažkadastupnaj lasista-bahnistaj miascovaści vykarystoŭvajucca bieśpiłotnyja raźviedvalnyja kompleksy, jakija ŭ režymie realnaha času pieradajuć kaardynaty raźlikam artyleryjskich padraździaleńniaŭ dla naniasieńnia ahniavoha paražeńnia, piša Minabarony.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →