Hramadstva1515

Paśla kansultacyj z Łaŭrovym Alejnik prakamientavaŭ mahčymaje zakryćcio pierachodaŭ z Polščaj

Biełaruś hatovaja abmiarkoŭvać z Polščaj biaśpieku na hranicy, zajaviŭ žurnalistam ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi Siarhiej Alejnik pa vynikach pierahavoraŭ z rasijskim kaleham Siarhiejem Łaŭrovym, pieradaje BIEŁTA.

 Fota: Straž graniczna

Kiraŭnik biełaruskaha MZS padkreśliŭ, što apošnija vykazvańni ministra zamiežnych spraŭ Polščy poŭnaściu dysanujuć z vykazvańniami, jakija Polšča rabiła niekalki tydniaŭ tamu, prapanujučy adkryć dadatkovyja punkty propusku. «Ale, na žal, takija siońnia palityčnyja realii», — zaŭvažyŭ jon, zabyŭšysia ŭzhadać śmierć polskaha žaŭniera ŭ vyniku ataki mihrantaŭ. 

«Treba dakładna razumieć, što hetyja zakliki i hetyja prapanovy nacelenyja nie tolki i nie stolki suprać polskich hramadzian i polskich rehijonaŭ, ekanamičnaha raźvićcia polskich rehijonaŭ, kolki nacelenyja suprać hramadzian inšych krain ES, SND i tak zvanaj Vialikaj Jeŭrazii», — dadaŭ Alejnik. 

Jon zapatrabavaŭ dyjałohu na «raŭnapraŭnaj i ŭzajemapavažlivaj asnovie».

«U hetych umovach adziny šlach deeskałacyi — heta šlach da dyjałohu. Kali Polšča da hetaha hatovaja, chacia b pa pytańniach pryhraničnaha supracoŭnictva, supracoŭnictva, jakoje zhornuta pa inicyjatyvie polskaha boku i inšych jeŭrapiejskich partnioraŭ, to my hatovyja hetyja temy abmiarkoŭvać. Ale, biezumoŭna, na raŭnapraŭnaj i ŭzajemapavažlivaj asnovie», — reziumavaŭ ministr zamiežnych spraŭ.

Siarhiej Łaŭroŭ taksama dałučyŭsia da kamientara, abvinavaciŭšy zachodnich lidaraŭ, u tym liku i polskich palitykaŭ, u adsutnaści paśladoŭnaści.

«Kali jany kidajucca z ahniu dy ŭ połymia, z adnoj krajnaści ŭ inšuju, tłumačycca heta tym, što jany kirujucca nie karennymi intaresami svajho naroda, u hetym vypadku polskaha, a svaimi kanjunkturnymi ŭnutrypalityčnymi mierkavańniami napiaredadni čarhovych vybaraŭ (ci vybaraŭ, što adbylisia). Da hetaha my pryzvyčailisia i ŭ poŭnaj miery ŭličvajem hetu niepaśladoŭnaść i nienadziejnaść našych jeŭrapiejskich susiedziaŭ u svaim źniešniepalityčnym płanavańni ź biełaruskimi sajuźnikami», — zajaviŭ kiraŭnik rasijskaha MZS.

22 červienia stała viadoma, što ŭrad Polščy razhladaje mahčymaść zakryćcia apošnich punktaŭ propusku na miažy ź Biełaruśsiu. 

«U suviazi ź dziejańniami Biełarusi my razhladajem mahčymaść zakryćcia ŭsich pamiežnych pierachodaŭ. Ciapier my vyvučajem pytańnie, ci ŭpłyvaje heta na ekanomiku», — zajaviŭ ministr zamiežnych spraŭ Polščy Radasłaŭ Sikorski. 

Jon rastłumačyŭ, što heta źviazana ź biesparadkami ź mihrantami na miažy.

U toj čas, jak Łaŭroŭ prylacieŭ u Minsk na sustreču z Alejnikam, prezident Polščy Andžej Duda papiaredziŭ kiraŭnika KNR Si Czińpina pra abvastreńnie situacyi na biełaruskaj miažy, mahčymym pierakryćci jaje i mahčymych nastupstvach hetaha dla kitajskaj łahistyki tavaraŭ.

Kamientary15

 • Žieleznyj Drovosiek
  25.06.2024
  Kitaj možiet takich pi*diulej vypisať etim dvum oktiabriatam,ieśli miežu połnosťju zakrojut!
 • *
  25.06.2024
  Cmok, začyniać, tolki nie miažu dla tavarazvarotu. Si niama cikavaści da vas i nie budzie. I navat kali zdarycca nievierahodnaje i budzie začyniena usia miaža, to taksama roŭnym likam ničoha nie źmienicca. Paprostu Biełaruś pierastanie być tranzitnaj krainaj, a stanie tupikom. Ale vam ad taho valniej žyć nie stanie
 • si razrulit
  25.06.2024
  Kak si skažiet, tak łukašienko i łavrov sdiełajut....

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →