Hramadstva66

Abvinavačvańnie ŭ raspaŭsiudzie porna suprać dyrektara škoły z-pad Lozna rassypajecca?

U mai źjaviłasia infarmacyja, što ŭ Loźnienskim rajonie kiraŭnika Dabramyślinskaj škoły Ihara Atroščanku sudziać za vyrab abo raspaŭsiud porna (častka 1 artykuła 343 KK). Infarmacyi pra heta, akramia samoha fakta, amal nie było, ale ciapier telehram-kanał «Viciebsk, ja hulaju!» daviedaŭsia niekatoryja padrabiaznaści.

Ihar Atroščanka

Aŭtar telehram-kanała śćviardžaje, što ŭ Ihara Atroščanki znajšłosia šmat abaroncaŭ — i, padobna, ludzi ščyra apraŭdvajuć maładoha mužčynu.

Pavodle infarmacyi ad krynic kanała, padziei raźvivalisia prykładna tak. Šaścikłaśniki ŭ škole znajšli dziŭnuju zabavu ŭ vyhladzie fatahrafavańnia svaich pryčynnych orhanaŭ. Ale hetaja sumnieŭnaja hulnia chutka vyjšła z-pad kantrolu, i zroblenyja fotazdymki raźlacielisia ŭ roznyja baki — nakolki šyroka, nieviadoma. A dyrektar, jaki pra heta daviedaŭsia, nibyta pasprabavaŭ usio heta spynić dy zhasić ažyjataž vakoł situacyi.

Takoje raźvićcio situacyi nie spadabałasia maci adnaho z padletkaŭ, jakaja raniej pracavała ŭ toj samaj škole. Jak śćviardžajuć vidavočcy, zvalniałasia jana sa skandałam i mieła zub na kiraŭnictva. Hetuju ž situacyju jana vykarystała dla šantažu dyrektara.

Paśla jaje zajavy siłaviki ŭziali ŭ abarot Atroščanku, u telefonie jakoha znajšli i asabistyja «nieprystojnyja» zdymki ŭ pryvatnaj pierapiscy z asobaj, ź jakoj jon znachodziŭsia ŭ adnosinach. Heta i stała padstavaj dla pryciahnieńnia jaho pa artykule ab vyrabie i/abo raspaŭsiudzie parnahrafii.

Padazreńnie va ŭtojvańni razbeščvańnia padletkaŭ pakul nibyta nie atrymała praciah. Prykmiet składu hetaha złačynstva ŭ siłavikoŭ na hety momant niama.

Kamientary6

 • Pan Csialan
  25.06.2024
  Svaich nie zastaŭlajem 🤣🤣😖
 • Macilda Morkvačka
  25.06.2024
  Prykmiet składu złačynstva - nie pakidajcia ž kalkavanaha kancylarytu kab nie pamierci!
 • Paznon Zenek
  25.06.2024
  Ŭ 1991-ym hodzie niezazaležnaść zvaliłasia na nas źnianacku, heta byŭ padarunak, - ŭłasnaja dziaržava. Jak by nie było, hałoŭnaje nie zhubić dziaržavu, a dziaržavy niama biez kancylarytu. Kali pa-čałaviečy havaryć, stavicca adzin da adnoha pa-ludsku, to i dziaržava nia treba. To ž ŭžyvajma kancylaryt!

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 1

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

Rasstrelnaja sprava Ryka Kryhiera tyčycca jaho ŭdziełu ŭ Pałku Kalinoŭskaha — pravaabaroncy5

U centry Minska lehła na bok mašyna milicyi VIDEA9

U Minsku buduć sudzić viadomaha kancertnaha fatohrafa

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →