Kamientary da artykuła

Rasijanie ŭdaryli rakietami pa Pakroŭsku na Danieččynie, jak minimum čaćviora zahinułych

  • Idiet vojna narodnaja, śviaŝiennaja vojna
    24.06.2024
    Vańki, otvietka priletit stoprocientno. Vańkam v Biełarusi prihotoviťsia. Nikto nie zabyt. Ničto nie zabyto.
  •