Hramadstva11

Pamierła Lidzija Savik

U Minsku pamierła piśmieńnica i daśledčyca biełaruskaj litaratury, adna z zasnavalnic i šmathadovaja siabroŭka Rady Zhurtavańnia biełarusaŭ śvietu «Baćkaŭščyna» Lidzija Savik. Sioleta joj spoŭniłasia 88 hadoŭ, piša zbsb.info.

Lidzija Savik

Lidzija Savik

Šmat hadoŭ Lidzija Savik pracavała staršaj navukovaj supracoŭnicaj Instytuta litaratury imia Janki Kupały AN Biełarusi, paśla — prafiesarkaj Biełaruskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta kultury i mastactvaŭ, vykładajučy biełaruskuju litaraturu. Była taksama siabroŭkaj Mižnarodnaj asacyjacyi biełarusistaŭ i staršynioj kamisii pa viartańni spadčyny biełaruskich piśmieńnikaŭ.

Mienavita dziakujučy jaje karpatlivaj pracy, u tym liku z archivami KDB, da jakich jana ŭ pačatku 1990-ch atrymała dostup, u kulturny ŭžytak viarnulisia dziasiatki imionaŭ i litaraturnych tvoraŭ biełaruskich represavanych piśmieńnikaŭ i dziejačaŭ emihracyi.

Lidzija Symonaŭna vydała niekalki manahrafij, pryśviečanych prablemam raźvićcia biełaruskaj litaratury, siarod jakich kniha «Paklikanyja: litaratura biełaruskaha zamiežža» (2001) i niekalki knih u suaŭtarstvie na sumiežnuju tematyku. Napisała bolš za 300 artykułaŭ, recenzij i encykłapiedyčnych artykułaŭ. Jana była adnym ź bijohrafaŭ Barysa Kita, napisaŭšy pra jaho knihu «Kosmas biełarusa».

Kamientary1

  • Aleś Hiazhoda
    25.06.2024
    čamu bolš nielha padzia dzialicca artykułami Našaj Nivy ŭ adnakłaśnikach?

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →