Hramadstva

Palitviaźniu Dźmitryju Słuku chočuć uzmacnić pakarańnie

Palitviaźnia zatrymali 10 lutaha 2023 hoda. Paśla 10 sutak u IČU na Akreścina jaho pieraviali ŭ SIZA. Jaho abvinavacili ŭ «finansavańni terarystyčnaj dziejnaści» pavodle art. 290-1 KK. 

Pavodle śledstva, Dźmitryj «pieravioŭ kryptavalutu na virtualny kašalok terarystyčnaj arhanizacyi ŭ sumie ekvivalentnaj 2 160 dalaraŭ ZŠA, što na momant ździajśnieńnia złačynstva skłała nie mienš za 5,4 tys. rubloŭ».

Sud pryznačyŭ jamu 8 hadoŭ i 6 miesiacaŭ kałonii sa štrafam u pamiery 300 bazavych vieličyń (11,1 tys. rubloŭ).

Termin jaho nakiravali adbyvać u viciebskuju kałoniju № 3. Pa inicyjatyvie administracyi Dźmitryju chočuć uzmacnić pakarańnie. Sud pa zamienie režymu ŭtrymańnia na turemny adbudziecca ŭ Viciebsku siońnia, 24 červienia. Rašeńnie budzie prymać sudździa Michaił Zubienia, piša «Viasna».

Padtrymać Dźmitryja: PK № 3. 211322, Viciebskaja vobłaść, p. Vićba, Słuk Dźmitryj Vasiljevič

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →