Hramadstva

Maksimalny pamier ilhotnaha kredytu na biełaruskija tavary mohuć pavialičyć udvaja

Śpis biełaruskich tavaraŭ, jakija možna kupić z dapamohaj ilhotnaha kredytu, płanujuć pašyryć, a paroh pazyki — pavialičyć. Pra heta zajaviŭ premjer-ministr Raman Hałoŭčanka, paviedamlaje telehram-kanał urada.

Pavodle słoŭ Hałoŭčanki, u Biełarusi suma vydadzienych ilhotnych kredytaŭ na ajčynnuju pradukcyju ŭžo dasiahnuła kala 160 miljonaŭ rubloŭ. Staŭka pa kredycie «na rodnyja tavary» składaje ŭsiaho 4% hadavych, ź jaho dapamohaj biełarusy kuplajuć u asnoŭnym bytavuju techniku i meblu.

Premjer-ministr adznačyŭ, što pieralik pradukcyi, dastupnaj dla kupli pa hetym kredycie, płanujuć pašyryć. Zaraz u im 75 hrup tavaraŭ. 

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia23

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →