Hramadstva1212

Marat Markaŭ: DziaržSMI vyzvalilisia ad ludziej z «ideałahičnaj razhublenaściu»

Budzie pravilna, kali čałaviek ź mierkavańniem, alternatyŭnym dziaržaŭnamu, nie budzie «karmicca ź dziaržaŭnaj kišeni», adznačyŭ kiraŭnik Mininfarma.

Marat Markaŭ. Fota: Biełteleradyjokampanija

Redakcyi dziaržaŭnych ŚMI ŭ asnoŭnym pazbavilisia ad tych ludziej, jakija schilnyja mianiać svajo mierkavańnie nakont palityki, što pravodzicca ŭ Biełarusi, i da prezidenckich vybaraŭ 2025 hoda padychodziać bolš ustojlivymi i prafiesijnymi, pra heta zajaviŭ ministr infarmacyi krainy Marat Markaŭ u intervju telekanału «Biełaruś-1».

Pavodle jaho słoŭ, škoła, jakuju daviałosia prajści padčas pratestaŭ apazicyi padčas prezidenckich vybaraŭ u 2020 hodzie i paśla hetych padziej, šmat čamu navučyła.

«Ludzi, u jakich było ślizhujučaje ideałahičnaje vychavańnie, jakija siońnia kažuć adno, a zaŭtra mohuć kazać absalutna inšaje, i heta nazyvajecca «ja staŭ viduščym, ja razabraŭsia»… ad takich ludziej u bolšaści vyzvalilisia», — skazaŭ Markaŭ.

Ministr infarmacyi adznačyŭ, što prynamsi budzie sumlenna, kali toj, chto maje alternatyŭnaje dziaržaŭnamu mierkavańnie, nie pojdzie «karmicca ź dziaržaŭnaj kišeni» i stanie zarablać hrošy svaim rozumam i pracaj.

Markaŭ paviedamiŭ, što dziaržava vydzialaje dastatkova srodkaŭ dla raźvićcia infarmacyjnaj śfiery ŭ Biełarusi. I va ŭmovach razhornutaj suprać krainy infarmacyjnaj vajny nie mohuć sabie dazvolić «prosta infarmavać ci prosta zabaŭlać».

«Navat u zabaŭlalny prajekt možna ŭsunuć stolki pravilnych pasyłaŭ i ideałohii, što jon budzie farmavać śvietapohlad tak, jak treba dla taho, kab kraina kvitnieła i raźvivałasia. I naadvarot — zakłaści stolki min pry žadańni, jakija buduć spryjać tamu, kab asnovy hramadzianskaj supolnaści i dziaržavy pachisnuć», — padkreśliŭ ministr infarmacyi.

Alaksandr Łukašenka pryznačyŭ Marata Markava ministram infarmacyi 13 červienia. Da hetaha Markaŭ z 2017 hoda ŭznačalvaŭ telekanał ANT, kudy pryjšoŭ z «Biełteleradyjokampanii», dzie pracavaŭ namieśnikam staršyni.

Kamientary12

 • Takija spravy rabiatuški
  24.06.2024
  20 hod dapamoh sistemie umacavacca i pazbavicca ad słabych miejsc heta i jość vynik tak zvanaj cichaj revalucyi
 • poniatno
  24.06.2024
  Ostaliś jabaťki i ruskomircy.
  Jeśli pierieviesti na normalnyj jazyk, to, markov skazał, čto hośśmi (pravilnieje łukaśmi)  izbaviliś ot biełarusov.
 • NIK
  24.06.2024
  [Red. vydalena]

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Redaktarku haziety Mazyrskaha NPZ, jakuju zatrymlivali za «ekstremizm», zvolnili i zamianili na prapahandysta z Rahačova

Na Vaŭpšasava ŭ Dražni mašyna amal całkam syšła pad vadu FOTAFAKT

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →