Kamientary da artykuła

Marzaluk nazvaŭ svoj lubimy pieryjad u historyi 

 • Litvin
  23.06.2024
  Voś kali Mindoŭh, Alhierd, Vitaŭt, Hiedymin - buduć zvyčajnymi imionami našych dziaciej, tady my j staniem nacyjaj.
 • Dosyć užo
  24.06.2024
  Litvin, spadziajusia, što nie, bo chapaje dobrych imienaŭ u našaj słavianskaj kultury zamiest bałckich nazvaŭ siaredniaviečnych fieadałaŭ, jakim, pa fakcie, było srać na biełaruskuju nacyjanalnuju ideju i h.d. nie baču tut nijakaj padstavy dla takoha ŭsienarodnaha fanatyzmu
 • Litvin
  24.06.2024
  Dosyć užo, nu, i jakija "słavianskija" imiony ty viedaješ, što ich navat chapaje? Nazavieš bolš za adno? A tryźnieńnie nakont fieadałaŭ jakim było s*ać na "biełaruskuju nacyjanalnuju ideju" moža napisać tolki całkam niepaŭnavartasny, u kaho historyja našaha narodu pačynajecca z 1919 hodu.
 • Kałmaty Vožyk
  24.06.2024
  Dosyć užoZadziaŭbali vy ŭžo jabaćki svaim słavianstvam, tak i da hazavych kamier niedaloka!
  Jedziem učora ... hladzim mašyna z budkaj staić na ŭzbočynie ź vializnym nadpisam "Słavianskij miasakambinat"... 
  Zachodžu niejak u kramu, vybiraju kaŭbasu, pytajusia ŭ kramnika, što za kaŭbasa tam lažyć? -- Słavianskaja!-kaža. -- I čyja jana?-- prašu ŭdakładnić. -- Słavianskaja kaŭbasa Słavianskaha miasakambinata! -- udakładniaje kramnica. Badaj vas prancy! Nia treba mnie hetaja kaŭbasa!
  Na rynku našaha rajcentra žonka kaža: "Tam, u namiocie, pradajuć vušy śvinyja vendžanyja -- idzi, kupi sabie!"
  Padychodžu i čytaju -- "Uši słavianskije kopčionyje". -- A ci jość u vas vušy śvinyja "kapčonyja"?-- pytaju ŭ kramnicy. -- A heta što lažyć?-piarečyć kramnica. -- Tut napisana zrazumieła -- "vušy słavianskija", a mnie patrebna śvinyja!

  Słavianskaje piva! Słavianski marharyn! Słavianski chleb! Słavianskaje masła! Słavianskaja kaŭbasa Słavianskaha miasakambinata!  Słavianski Bazar!  Nu, tupyja, machnaryłyja! Bazar nie moža być słavianskim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Słova heta kazachskaje! (uvohule ciurkskaje). 
 • Valadzimir
  24.06.2024
  Dosyć užo, nahadaju, što "bałckija" imiony litoŭskich fieadałaŭ "bałty" lijetuvcy  patłumačyć na svajoj "bałckaj" kałbie NIE mohuć. Nakont "biełaruskaj nacyjanalnaj idei"  -  kali łaska, dajcie spasyłku, vielmi cikava, narešcie, daviedacca, što heta takoje. A voś nakont "srać" Vy vielmi mocna pamylajeciesia - jakraz litoŭskija kniazi, apošnim ź jakich byŭ Vitaŭt Vialiki (a zusim nie ruskija połackija kniazi), realizoŭvali  "nacyjanalnuju ideju" tutejšaha narodu.
 • Biełarus
  24.06.2024
  Litvin, Usiasłaŭ, Bračysłaŭ, Śviatasłaŭ, chopić, d.b?
 • Kałmaty Vožyk
  23.06.2024
  A to  piarečać žamojty, što kali b Alhierd i Vitaŭt byli biełaruskija imiony, to čamu, da siońnia, biełarusy nie nazyvajuć tak svaich dziaciej?
  U mianie znajomy nazvaŭ syna Alhiedam, a tut jašče žonka Marzaluka padviazałasia!!! Jość na Biełarusi Alhierdy! Što datyčyć Vitaŭtaŭ, to i ich chapaje! Vitaŭt Jermalonak -- historyk ź Mioraŭ! A ŭ Hłybokim, kali nie Vitaŭt (Vitold), to Vitoldavič (Vitoldaŭna)... 
  Karačiej kažučy -- chaj nia brešuć z-za buhra!
 • bajec PKK
  23.06.2024
  Tak eto marzaluk okazyvajetsia ekstriemist
 • Gorliwy Litwin
  23.06.2024
  Marzaluk - heta hałava. Jamu palec u rot nie kładzi. pry luboj uładzie, choć śviadomaj, choć maoisckaj - Marzaluk zastaniecca samym chitrym i ščyrym ź biełarusoŭ. Harantam zachavańnia ŭładaj jaje nacyjanał-čekisckaj sutnaści.
 • Hłavnyj istorik
  23.06.2024
  Gorliwy Litwin, ......... Eto ....., a nie istorik. Lubuju istoriju pridumajet za hrošy. No mnie takije nužny.
 • Voch
  23.06.2024
  Toj niajomki momant, kali prystasavaniec Marzaluk vyhladaje sympatyčniejšym za ŭsiu nievierojatnuju chieŭru ahułam. 
 • Uzhlad sa starany
  23.06.2024
  Voś hena sapraŭdny biełarus. A vy na jaho bočki kacicie!.
 • dzied
  23.06.2024
  Adkapaŭ by ŭžo što-niebud́, a to jakaś markotna bieź siensacyi.
 • Josik
  23.06.2024
  Dyk jość staradaŭniaja historyja Biełarusi? A ŭsialakija dziejačy kažuć, što Biełaruś tolki apaśla 1944 hoda źjaviłasia. Treba danieści dyrektaru saŭhasa, kim i čym treba hanarycca, a nie tolki vajnoj 80-ci hadovaj daŭniny nasicca, jak tyja ź pisanaj torbaj.
 • Valadzimir
  23.06.2024
  Josik, u "Biełarusi" niama "staradaŭniaj" historyi. Toje, što prachviesar Marzaluk nazvaŭ historyju Vialikaha Kniastva Litoŭskaha  "pieryjadam" "historyi Biełarusi" (hy-hy) ŭsiaho tolki paćvierdziła, što jon saŭdzielnik hetaj prafanska-chłuślivaj falsifikacyi historyi.
 • Lucič
  24.06.2024
  Valadzimir, jašče lucičy nie pryjšli?
 • 23.06.2024
  Zdajecca mnie pieršaja łtara " a " ŭ proźviščy mrazieluka lišnija .
 • Hamaniec
  23.06.2024
  Nasčiot dienieh on koniečno sovrał
 • Realist
  24.06.2024
  Spadarstva, voś takoje pytańnie, a chto lepšy Marzaluk abo Chrenin, kali vam daviadziecca abirać?
 • Someone
  24.06.2024
  Marzaluk charošy, škada što taki słaby
 •