Ekanomika22

U Minsku vyraście ziamielny padatak

U Minsku pavysili kadastravy košt ziamli. Adpaviedny dakumient apublikavany na Nacyjanalnym pravavym internet-partale.

Košt ziamli vyras na 1,5-11,5% u zaležnaści ad rajona. Siaredniaja kadastravy košt ziamli ŭ Minsku składaje ad $200 da $300 za mietr kvadratny. Samaja darahaja ziamla pa kadastry aceńvajecca ŭ $417,55.

Pakolki padatak na ziamlu ŭ Biełarusi pryviazany da kadastravaha koštu, to heta aznačaje aŭtamatyčnaje pavyšeńnie hetaha padatku dla fizičnych i jurydyčnych asob.

Kadastravy košt vyznačajecca na asnovie niekalkich faktaraŭ: miescaznachodžańnia ŭčastka, jaho pamieru, pryznačeńnia, infrastruktury. Acenku pravodziać śpiecyjalizavanyja orhany. Kadastravy košt časta adroźnivajecca ad rynkavaha. 

Kamientary2

  • Maje racyju nacdem
    24.06.2024
    Pryvatnaj ułasnaści na ziamlu niama, a košt jość. Chitryja balšaviki pradajuć toje, što niekali narabavali
  • Hienadź
    24.06.2024
    Takim čynam košt, za jaki ziamielnyja učastki ŭ Miensku ŭ adpaviednaści z ukazami łukašenki pierajšli va ŭłasnaść Dany i jaje reinkarnacyi "Paŭnočny bierah" uzroz na 1.5%-11.5% - s 0 da 0.

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →