Śviet22

Rasija za paŭhoda mahła atrymać ad KNDR 1,6 młn snaradaŭ dla vajny suprać Ukrainy

Sa žniŭnia 2023 hoda pa studzień 2024-ha Rasija mahła atrymać ad KNDR 1,6 miljona artyleryjskich snaradaŭ dla vajny suprać Ukrainy. Takimi źviestkami, atrymanymi ad ananimnaj krynicy ŭ rasijskaj łahistyčnaj kampanii, padzialilisia z The Washington Post ekśpierty niekamiercyjnaj arhanizacyi C4ADS. Jana zajmajecca pytańniami hłabalnaj biaśpieki, piša «Mieduza».

Fota: CTAK

Pavodle danych C4ADS, z dvuch partovych haradoŭ na rasijskim Dalokim Uschodzie ŭ 16 nasielenych punktaŭ na miažy z Ukrainaj byli dastaŭlenyja 74 tysiačy mietryčnych ton hruzaŭ, što adpaviadaje vazie 1,6 miljona artyleryjskich snaradaŭ taho kalibra, jaki vykarystoŭvaje rasijskaja armija. Hetyja hruzy adznačalisia jak «bojeprypasy».

KNDR nie paznačajecca jak kraina pachodžańnia hruzaŭ, ale adpraŭleńnie z partovych haradoŭ na Dalokim Uschodzie supadaje z časam zachodu tudy sudnaŭ z Paŭnočnaj Karei.

Na dumku žurnalistaŭ, heta surjozny ŭskosny dokaz pastavak bojeprypasaŭ z KNDR u Rasiju, pra jakija nieadnarazova kazali na Zachadzie.

Kamientary2

  • Eŭropa niepaźbiežna skanaje
    23.06.2024
    A vialikaja i demakratyčnaja eŭropa tužycca kab dać 200 tysiač za hod
  • Skanaŭ savok, skanaje i Rasija
    24.06.2024
    Eŭropa niepaźbiežna skanaje, abnavi svaju mietadyčku. Tvaje dziady pry saŭku toje ž samaje kazali, što zachodniaja Jeŭropa zahnivaje i chutka skanaje, nu i dzie zaraz tvoj savok?

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →