Kamientary da artykuła

Tajamnica Padlašša i jaho biełaruskaści

 • Avin Ahsan
  22.06.2024
  A čamu ŭ tekście "Hiedrojcja" zamiest "Hiedrojca"? Trojčy, to bok nie pamyłka. Hłupstva, zaŭsiody była "premija Hiedrojca", na narkamaŭcy i taraškievicy
 • Kira
  23.06.2024
  Avin Ahsan, arhanizatary premii ŭžo niekalki hod jak pišuć proźvišča mienavita z "ia". Spraŭdzić možna na https://giedroyc.penbelarus.org/
 • Tak
  23.06.2024
  sabrała historyi prostych ludziej ź Biełaviežskaj puščy
  Što za jon hety mifičny prosty narod? Šmatlikija pišuć, ale nivodny nie moža patłumačyć dzie miaža pamiž prostymi i niaprostymi.

  Važny składnik žyćcia na Padlaššy — pravasłaŭje.
  Što niaredka spałučana z prarasiejskimi nastrojami ŭ roznych vydańniach. Nie varta pra heta maŭčać. Sava - tolki adzin z prykładaŭ. Siarod "prostych" taksama chapaje roznych z uchiłam u bok Maskvy.
 •