Usiaho patrochu1313

Dzie ŭ Biełarusi zrabić foty ŭ łavandzie, jak u Pravansie? Poŭny hajd pa abłaściach z aktualnymi cenami

Siezon instahramnych fota ź pivoniami skončyŭsia. Nastupny punkt — zdymki ŭ łavandzie (ćvicieńnie tolki pačynajecca i praciahniecca prykładna try tydni). Pahladzieli, dzie ŭ Biełarusi možna zrabić fotaset «jak u Pravansie» i kolki heta budzie kaštavać. 

Fota z sajtu freepik.com

Bresckaja vobłaść

Łavandavaja fierma Lavandamiya

Łavandavaja fierma Lavandamiya znachodzicca za 30 kiłamietraŭ ad Pinska ŭ ahraharadku Sošna. Stvaralnica fiermy, darečy, napisała knihu «Ščaście siarod łavandy. Pra ździejśnienyja mary, pałkich sadoŭnikaŭ i słoički z žanočym zachapleńniem».

Naviedvańnie na praciahu hadziny dla kampanii da 4 čałaviek (biez uliku fatohrafa) kaštuje 60 rubloŭ. Fierma pet-friendly i z sabačkami (ci inšymi hadavancami) foty ŭ poli zrabić dazvolać.

Ježu dla pierakusu rajać brać z saboj. A taksama rekamiendujuć nie dušycca sałodkimi duchami pierad naviedvańniem. Heta moža adciahvać pčoł ad łavandy — i naŭrad ci spadabajecca i vam, i im.

Zapis na naviedvańnie mahčymy ŭ hetym hodzie tolki da 7 lipienia.

«Łavandavy čmiel»

«Łavandavy čmiel» znachodzicca ŭ 7 kiłamietrach ad Žabinki. Uładalniki abiacajuć zabiaśpiečyć lubym nieabchodnym rekvizitam dla fotasiesij: ad kapialušykaŭ i valizak da rovaraŭ i malbierta z pałatnom. Navat taz z doškaj dla myćcia vydaduć, kali ŭ vas takaja tema fotasetu.

Naviedvańnie «Łavandavaha čmiala» kaštuje 30 rubloŭ za paŭhadziny, 50 rubloŭ za hadzinu, pačynajučy z 20.00 — 35 rubloŭ za paŭhadziny i 60 rubloŭ za hadzinu.

Viciebskaja vobłaść

Łavandavaja viła «Łavanda Lepiej»

«Łavanda Lepiej» znachodzicca ŭ vioscy Čaresava Lepielskaha rajona. Tut raście amal što tysiača kustoŭ łavandy. Plus hetaha miesca — viła staić na bierazie pryhožaha voziera.

U sacsietkach viły «Łavanda Lepiej» paznačana, što trapić na fotasiesiju možna tolki pa papiarednim zapisie. Ceny takija: hadzina prahułki pa poli dla maksimum 4 čałaviek — 100 rubloŭ (za kožnaha dadatkovaha treba zapłacić jašče 30 rubloŭ). Rekvizit dla fotazdymki taksama prapanujuć. Jość mahčymaść rabić fotasiesiju nočču — u hetym vypadku košt hadziny pavialičvajecca ŭ dva razy.

Tut možna nabyć pradukcyju z łavandy, a taksama pačastavacca harbataj z łavandaj i miataj. A jašče paznačana, što pobač z łavandavym polem znachodzicca majsternia mastački Łory Paŭłavaj, jakuju taksama možna naviedać za danat (pažadana 30 rubloŭ z čałavieka).

Homielskaja vobłaść

Łavandavaja fierma «Homielski pravans»

Znachodzicca «Homielski pravans» niedaloka ad vioski Rudnia-Sponickaja. Z Homiela tudy realna dabracca na hramadskim transparcie. U sacsietkach łavandavaj fiermy niadaŭna źjaviłasia navina, što siezon ćvicieńnia łavandy ŭžo pačaŭsia.

Košt uvachodu na łavandavaje pole ad 10 da 25 rubloŭ z čałavieka. Pry hetym jość abmiežavańnie pa časie: na toje, kab pahulać-pafatahrafavacca, jość 2 hadziny.

Tut taksama jość mahčymaść pažyć u domikach siarod kvietak. Ale ž uładary papiaredžvajuć: domiki — heta chutčej nievialikija pakojčyki, raźličanyja na dvuch čałaviek. Tam niama elektryčnaści, vada tolki techničnaja (pitnuju treba pryvozić z saboj), a vyhody na vulicy. Zatoje bonusam dajuć manhał. Treba zapłacić za ŭvachod na terytoryju za kožnaha čałavieka plus sama arenda domika kaštuje 50 rubloŭ. Braniravać ich treba zahadzia. Bonus takoha varyjanta — možna rabić foty tady, kali zvyčajnym naviedvalnikam uvachod zakryty: na dośvitku i zachodzie.

Možna navat pryjechać sa svaim namiotam i pieranačavać u im. U hetym vypadku akramia apłaty ŭvachodnych biletaŭ treba budzie dapłacić usiaho 10 rubloŭ.

Važny niuans: u sacsietkach «Homielskaha pravansu» padkreślivajecca, što z chatnim hadavancam uvachod na łavandavaje pole zabaronieny. 

Hrodzienskaja vobłaść

«Łavanda Hrodna»

Uładary hetaj łakacyja nie śpiašajucca raskryvać svaje dakładnyja kaardynaty. U instahramie paznačana tolki, što znachodzicca łavandavaje pole za 30 kiłamietraŭ ad Hrodna. Zroblena heta dziela taho, kab ludzi nie pryjazdžali, nie papiaredziŭšy pra vizit. Tamu pierad tym, jak sabracca tudy jechać, treba spačatku abaviazkova damovicca z haspadarami. Pra košt treba taksama ŭdakładniać u ich.

Tut taksama možna nabyć łavandu, suchaćviety, saše, hidrałaty.

Ekasiadziba «Łavandavy sad»

Ekasiadziba «Łavandavy sad» znachodzicca ŭ vioscy Barava Iŭjeŭskaha rajona. Tut možna nie tolki narabić cudoŭnych fotazdymkaŭ, ale i pačastavacca syrami ci łavandavymi ziefirkami, jaki robiać u ahrasiadzibie.

Košt fotasiesii ŭ łavandzie — 50 rubloŭ za hadzinu dla kampanii da 4 čałaviek. Možna pryjechać hrupaj da 20 čałaviek na ekskursii — heta kaštuje pa 20 rubloŭ z čałavieka (uklučana fotasiesija i dehustacyja syru z łavandavaj harbataj).

Haspadary prapanoŭvajuć i pažyć niekatory čas u ahrasiadzibie. Pakoj dla dvuch čałaviek kaštuje 100 rubloŭ u sutki.

Papiaredni zapis taksama abaviazkovy.

Mahiloŭskaja vobłaść

«Łavandavy kut»

Hetaje pole łavandy znachodzicca ŭ 25 kiłamietrach ad Mahilova. Stvaralnica «Łavandavaha kuta» hanarycca, što zmahła z adnych tronkaŭ vyraścić 5 tysiač kustoŭ.

Naviedvańnie mahčyma tolki pa papiarednim zapisie. Košt prahułki pa łavandavym poli — 60 rubloŭ za hadzinu dla kampanii z troch darosłych (kožny dadatkovy płacić 10 rubloŭ), dzieci da 16 hadoŭ biaspłatna. Treba mieć na ŭvazie, što na łakacyi adnačasova z vami moža znachodzicca jašče adna siamja. Umovy indyvidualnaha naviedvańnia nieabchodna abmiarkoŭvać z haspadarami. Pieradzapis abaviazkovy.

Minskaja vobłaść

«Łavandavy dvor»

«Łavandavy dvor» znachodzicca ŭ Puchavickim rajonie niedaloka ad Marjinaj horki — u vioscy Zacitava Słabada. Naviedvalnikaŭ tut čakajuć z 24 červienia.

Za fotasiesiju ŭ hetym pole pryjdziecca zapłacić 30 rubloŭ za hadzinu (za druhuju hadzinu i nastupnyja — pa 25 rubloŭ) u vychodny dzień i 25 rubloŭ u budni.

«Błakitny sad»

Na Vilejščynie ŭ vioscy Durovičy isnuje nievialikaje łavandavaje pole pad nazvaj «Błakitny sad». Naviedać jaho mahčyma da 15 lipienia.

Cana naviedvańnia: 15 rubloŭ za hadzinu dla darosłaha i 10 rubloŭ dla dziaciej da 10 hadoŭ. Kožnamu abiacajuć łavandavy suvienir.

Kamientary13

 • lepielski cmok
  23.06.2024
  hadzina prahułki pa poli dla maksimum 4 čałaviek — 100 rubloŭ (za kožnaha dadatkovaha treba zapłacić jašče 30 rubloŭ)

  achch... naviedvańnie Biarezinskaha zapaviednika - biaspłatna
 • Soniejka
  23.06.2024
  Jakaja ž pryhožaja naša Biełaruś ❤️
 • lepielski cmok
  23.06.2024
  a mnie padabalisia hrečyšnyja pali... a ilnianyja - dyk uvohule... jak mora. ale bačyła ich tolki ŭ dziacinstvie. a zaraz - nie. sucelny raps :/

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →