Kamientary da artykuła

Rasija naniesła avijaŭdary pa Charkavie, jość zahinułyja i paranienyja

 • Konč…yja rašysty, harycie ŭ piekle
  22.06.2024
  Konč…yja rašysty, harycie ŭ piekle
 • Andruś
  22.06.2024
  Heta rasijcy tak adznačyli hadavinu pačatku ichniaje taje "VOV" - pad ranicu razburyli rakietaj Ivana-Frankoŭski instytut nafty i hazu (u jakim, darečy, vučylisia mnohija biełarusy - supracoŭniki "Biełarusnafty"), a ŭdzień razbambili žyłyja damy ŭ Charkavie. Takim čynam jany jašče raz nahadali śvietu, što mienavita jany - rasijcy, jość sučasnymi fašystami. 
 • Vład
  23.06.2024
  [Red. vydalena]
 •