Zdareńni33

Pavietrany šar z 22 pasažyrami z-za vietru zachras pamiž skałami ŭ tureckaj Kapadokii VIDEA

U rehijon adpravilisia bryhady miedykaŭ, žandarmieryi i pažarnaj achovy.

Skrynšot videa Star

Pavietrany šar z 20 turystami, piłotam i druhim piłotam zachras pamiž skałami ŭ Kapadokii, infarmuje Star. Pavodle źviestak tureckaha ŚMI, pryčynaj zdareńnia staŭ viecier.

Pavietrany šar z 20 turystami, piłotami i druhimi piłotami, jaki naležyć kampanii, jakaja arhanizuje tury dla turystaŭ u horad Hieremie ŭ Nieŭšechiry, sutyknuŭsia sa spadarožnym vietram, — paviedamlaje vydańnie.

U rehijon adpravilisia bryhady miedykaŭ, žandarmieryi i pažarnaj achovy. Ludzi, jakija znachodzilisia na pavietranym šary, byli evakujavanyja.

Aficery źniali pavietrany šar. Piłot Džanier Uzun, u svaju čarhu, udakładniŭ žurnalistam, što časam jany sutykajucca z pahodnymi źjavami.

Kamientary3

 • Žvir
  22.06.2024
  pryčynaj zdareńnia staŭ viecier.
  Smiech biare. A što stala pryčynaj paliotu taho pavietranaha balionu ? 
 • Vład
  22.06.2024
  Jemu by na viraž ujti, a on...
 • dočka Maksima Dizajniera
  22.06.2024
  a dzie tam hory ?

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →