Hramadstva

Biełaruś zaniała 46-je miesca ŭ śviecie pa siarednim uzroście nasielnictva

Pavodle danych CIA World Factbook, siaredni ŭzrost žycharoŭ Biełarusi składaje 42 hady, piša Thinktanks.by.

Jak adznačajuć ekśpierty, Manaka i Japonija — dźvie krainy z vysokaj praciahłaściu žyćcia i nizkim uzroŭniem naradžalnaści — majuć adnyja z najvyšejšych siarednich uzrostaŭ u śviecie.

Vysoki siaredni ŭzrost žycharoŭ śviedčyć pra stareńnie nasielnictva. U Manaka jon składaje 57 hadoŭ. Na druhim miescy pa hetym pakazčyku (51 hod) znachodziacca astravy Sien-Pjer i Mikiełon (51 hod) — zamorskaja supolnaść Francyi ŭ Atłantyčnym akijanie niepadalok ad Kanady. Na trecim miescy raźmiaściłasia Japonija (50 hadoŭ).

U niekatorych našych susiedziaŭ nasielnictva starejšaje za biełaruskaje. U Łatvii siaredni ŭzrost — 46 hadoŭ i 17-je miesca ŭ śviecie, u Litvie — 45 i 18-je, u Ukrainy tyja ž 45 i 25-je, u Polščy 43 i 38-je. Tolki Rasija za biełarusaŭ nižej na 2 pazicyi, na 48-m miescy, ale siaredni ŭzrost u joj toj samy — 42 hady. 

Što tyčycca samaha maładoha nasielnictva ŭ śviecie, to jano ciapier u Nihiery. Siaredni ŭzrost žycharoŭ hetaj afrykanskaj krainy składaje ŭsiaho 15 hadoŭ. U taksama afrykanskich Uhandzie, Anhole i Mali siaredni ŭzrost žycharoŭ składaje 16 hadoŭ.

Siaredni ŭzrost nasielnictva ŭsioj Ziamli siońnia aceńvajecca ŭ 31 hod.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →