Hramadstva

Na Mahiloŭščynie zatrymali 19-hadovaha piedafiła

U milicyju źviarnułasia žycharka adnaho z rajcentraŭ Mahiloŭščyny i raskazała pra damahańni susieda da jaje małaletniaj dački. Paviedamlajecca, što jana zaśpieła jaho na miescy złačynstva.

Jak paviedamlajecca, 19-hadovy chłopiec prychodziŭ u dom, kab dapamahčy pa haspadarcy šmatdzietnaj maci-adzinočcy. U adzin z takich vizitaŭ žančyna ŭvajšła ŭ pakoj i zaśpieła maładoha čałavieka ŭ momant ździajśnieńnia złačynstva.

Jak vyśvietliłasia, svaje dziejańni chłopiec ździajśniaŭ na praciahu paŭhoda, nieadnarazova zastajučysia adzin na adzin ź siamihadovaj dziaŭčynkaj.

Padazravany zatrymany, suprać jaho zaviali kryminalnuju spravu za hvałtoŭnyja dziejańni seksualnaha charaktaru ŭ dačynieńni da zaviedama małaletniaj.

Sankcyja artykuła praduhledžvaje da 15 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Pa spravie pryznačany šerah ekśpiertyz, vyśviatlajucca ŭsie abstaviny złačynstva.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →