Aŭto22

U Biełarusi źmianili praviły ŭvozu aŭto z krain JEAES. Niekatorym pakupnikam daviadziecca dapłacić nie małyja hrošy

Z 1 lipienia 2024 hoda ŭ Biełarusi buduć pa-novamu naličvać utylzbor na aŭto, jakija ŭvoziacca ź JEAES. Heta praduhledžvaje pastanova Saŭmina №432 ad 18 červienia 2024 hoda.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Kaho zakranuć źmieny?

Novaŭviadzieńni tyčacca tych aŭto, jakija pryjazdžajuć da nas ź inšych krain JEAES. To-bok z Rasii, Kazachstana, Armienii i Kyrhyzstana.

Kali z momantu razmytnioŭki transpartnaha srodku ŭ adnoj z krain JEAES prajšło mienš za hod, biełaruskija mytnyja orhany pry naličeńni ŭtylizacyjnaha zboru buduć abapiracca na ekśpiertnuju acenku koštu transpartnaha srodku.

U vypadku, kali mytny košt aŭto, zajaŭleny pry mytnym afarmleńni ŭ adnoj z krain JEAES, budzie mienšy za košt, nazvany ŭ zaklučeńni ab niezaležnaj acency, to suma, na jakuju pavialičvajecca staŭka ŭtylizacyjnaha zboru, vyznačajecca jak roznaść mytnych pošlin, padatkaŭ.

Vyličvać sumu dapłat buduć, sychodziačy z toj sumy, jakuju treba było b apłacić pry ŭmovie, što hety aŭtamabil ad pačatku razmytnivaŭsia b u Biełarusi z ulikam ekśpiertnaj acenki koštu (jana abapirajecca na rynkavy košt anałahičnych tavaraŭ u krainach nabyćcia).

Takim čynam mytnyja orhany buduć zmahacca z uchileńniem ad upłaty mytnych pošlin u poŭnym pamiery.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Mašyny, pryviezienyja z Kyrhyzstana, lepiej abychodzić bokam

Asnoŭnaj krainaj, praź jakuju ŭ Rasiju, a taksama i Biełaruś pastaŭlalisia aŭtamabili, razmytnienyja pa zanižanych taryfach, źjaŭlajecca Kyrhyzstan. 

Mytnaje afarmleńnie ŭ Kyrhyzstanie tvaryła «cudy», pra što nieadnarazova havaryłasia ŭ ŚMI. Reč u tym, što ŭ adroźnieńnie ad Biełarusi kyrhyzstanskaja mytnia bieź jakich-niebudź dadatkovych acenak i ekśpiertyz razmytnivała aŭtamabili na padstavie danych imparcioraŭ.

Heta dazvalała pierahonščykam pry afarmleńni praz Kyrhyzstan zanižać realny košt aŭtamabila navat u 3-4 razy. 

Mienavita pa hetaj pryčynie razmytnioŭka darahich aŭto va ŭzroście da troch hadoŭ praz Kyrhyzstan była navat bolš vyhadnaj, čym 50% dyskont dla invalidaŭ i šmatdzietnych pry afarmleńni pa 140-m ukazie ŭ Biełarusi.

Dla prykładu, kali pry afarmleńni aŭtamabila koštam 100 tysiač jeŭra va ŭzroście da 3 hadoŭ ilhotnaja razmytnioŭka ŭ Biełarusi abychodziłasia ŭ 24 tysiačy jeŭra, to ŭ Kyrhyzstanie možna było ŭkłaścisia ŭ 12-15 tysiač.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Niekatoryja ŭžo paśpieli atrymać prablemy

Miarkujučy pa infarmacyi ŭ profilnych ŚMI, u Biełarusi ŭžo chapaje tych, chto nabyŭ aŭtamabili, razmytnienyja ŭ Kyrhyzstanie, i ciapier maje składanaści z apłataj utylizacyjnaha zboru. 

Važna adznačyć, što, pakul mytnia čakaje adkazu na zapyt ad svaich kyrhyzskich kaleh, aŭtamabili zachoŭvajucca na terytoryi SVCH, a heta pasłuha płatnaja. 

Praz hetuju krainu da nas traplajuć novyja aŭtamabili z Kitaja i patrymanyja z Karei. 

Vyhladaje, što paśla taho, jak u Rasii z 1 krasavika ŭviali źmieny ŭ miechanizm naličeńnia ŭtylizacyjnaha zboru za aŭto, razmytnienyja z zanižeńniem koštu abo vykarystańniem ilhot u inšych krainach JEAES, častka mašyn, razmytnienych pa šerych schiemach u Kyrhyzstanie, była pieranakiravanaja na biełaruski rynak.

Z ulikam taho, što dapłačvać roźnicu ŭ mycie daviadziecca z raźliku 100% taryfaŭ, a nie lhotnych pa 140-ukazie, navat kupla novaha «kitajca» za 20-30 tysiač dalaraŭ razmytnienaha praz Kyrhyzstan — abiarniecca dapłatami ŭ niekalki tysiač dalaraŭ.

Kamientary2

  • Edhars
    23.06.2024
    Strižka mołčalivych oviec)))
  • Lecha
    23.06.2024
    začiem nužien jeaes, jeśli každyj jeje člen vvodit dopołnitielnyje pobory sčitaj pošliny za tovary kuplennyje u členov etoho jeaesa?

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →