Hramadstva2828

Asudzili milicyjaniera z elitnaha padraździaleńnia. Jon chadziŭ pa vioscy biez trusoŭ

«Naŭmysna demanstravaŭ aholenyja pałavyja orhany».

Ihar Škred. Fota z bazy «Kibierpartyzanaŭ»

Iharu Škredu 49 hadoŭ. Jon skončyŭ Biełaruski nacyjanalny techničny ŭniviersitet. Paśla ŭniviersiteta bolš za 10 hadoŭ adpracavaŭ u kampanii «Asobbudprajekt» inžynieram-technołaham.

Paśla Škred uładkavaŭsia ŭ Departamient zabieśpiačeńnia apieratyŭna-vyšukovaj dziejnaści MUS. Heta elitnaje padraździaleńnie, jakoje zajmajecca prasłuchoŭkaj, sačeńniem (u tym liku i za samimi milicyjanierami), tajemna prasočvajecca ŭ chaty dy mašyny. Pra toje, chto słužyć u departamiencie, nieviadoma navat samim milicyjanieram — źviestki pra ich u bazach schavanyja i lehiendavanyja, jany karystajucca pašpartami prykryćcia.

U 2020-m Škred danosiŭ na pratestoŭcaŭ. U bazach na «Čornaj mapie Biełarusi» dva danosy — «na dachu doma visić bieł-čyrvona-bieły ściah» i «kala himnazii na stadyjonie bčb-ściahi».

Ale adbyŭsia kanfuz. 17 červienia 2023 hoda Škred pajechaŭ u viosku, padobna, vypivaŭ. I vyrašyŭ… pachadzić pa joj u adnoj cišotcy, biez trusoŭ.

Aholeny, jon «radavaŭ» viaskoŭcaŭ ceły dzień, niekalki razoŭ chadziŭ u takim vyhladzie ŭ kramu, pieršy raz u 9:08, a apošni — u 17:58. Na zaŭvahi ludziej, jakija prasili jaho nie chadzić hołym, padobna, reahavaŭ niecenzurna — u sudovaj pastanovie heta akuratna sfarmulavana jak «śviedka patłumačyŭ, što svaimi zadzirlivymi pavodzinami Škred chacieŭ supraćpastavić siabie hramadstvu». Praihnaravaŭ jon i pradavačku, jakaja niekalki razoŭ «źviarnuła ŭvahu na jahonyja aholenyja pałavyja orhany». Nie zasmuciła jaho i kamiera na kramie.

Viaskoŭcy vyklikali milicyju i taki zmusili Škreda nadzieć šorty.

U sudzie jon kazaŭ, što chadziŭ hoły, bo kupaŭsia i jahonyja šorty byli mokryja. Usie śviedki kazali, što rabili jamu zaŭvahi, ale jon ich ihnaravaŭ. Taksama schłusiŭ nakont šortaŭ — śviedka pakazaŭ, što kali zmusiŭ milicyjaniera apranucca, jany byli absalutna suchija.

Zhodna z prysudam ad 30 žniŭnia 2023 hoda, Škred, «žadajučy prademanstravać svaje dziejańni nieabmiežavanamu kołu asobaŭ, naŭmysna demanstravaŭ aholenyja pałavyja orhany». Jamu mahli prysudzić da troch hadoŭ kałonii, ale sud daŭ tolki 150 bazavych vieličyń štrafu. U SIZA Škreda nie trymali.

Nastupny raz jaho sudzili ŭ listapadzie 2023 hoda. Tady jon paškodziŭ majomaść niejkaha čałavieka ŭ niaznačnym pamiery. Za heta jamu mahli dać da 30 bazavych štrafu.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary28

 • umka šosnaccaty
  22.06.2024
  nu što ž jany ŭ ciabie takija biednyja, što nie toje što biez štanoŭ, a biez trusoŭ chodziać? baćka, raźbiarysia
 • ..!..
  22.06.2024
  orhany prodieMONSTRirovali orhany
 • Vasia
  22.06.2024
  Dyk jon pierformans rabiŭ, jak Bancar u Horadni.

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Usie naviny →
Usie naviny

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

Markaŭ zaklikaŭ zamiaścić YouTube, Telegram, Instagram i TikTok biełaruska-rasijskimi sacsietkami14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Hałoŭnaje
Usie naviny →