Vajna55

Z-vajenkary śćviardžajuć, što rasijskija vajskoŭcy źbili ŭłasny viertalot

Rasijskaja SPA źbiła nad horadam Anapa viertalot Ka-29 Pavietrana-kaśmičnych sił Rasii. Pra heta amal adnačasova paviedamili rasijski desantnik i Z-błohier Jahor Huzienka («Trynaccaty») i pravajenny telehram-kanał «Infarmatar».

Viertalot Ka-29, zdymak ilustracyjny. Fota: Wikimedia Commons

«Ka-29 zajmaŭsia pošukam bekaŭ [biezekipažnych kataraŭ], adzin z našych «pancyraŭ» nanios udar pa viertalocie (pavodle papiaredniaj viersii, praź niaspraŭnaść sistemy «svoj-čužy»)», — napisaŭ Huzienka.

Hetuju ž viersiju paviedamili aŭtary «Infarmatara», adnak jany dapuścili, što viertalot moh źbić biezekipažny katar «u viersii SPA». U vyniku incydentu zahinuŭ uvieś ekipaž Ka-29 — čatyry čałavieki.

Žałobny post u pamiać pra zahinułych vykłaŭ kapitan VKS RF Illa Tumanaŭ (Fighterbomber). Na jaho dumku, choć viertalot sapraŭdy źbiła rasijskaja SPA, ale adbyłosia heta z-za novaj taktyki Uzbrojenych sił Ukrainy, jakija zapuskajuć drony pa celach na terytoryi Rasii.

Kamientary5

 • Tak
  21.06.2024
  Z-vajenkary
  Z-błohier
  Što za jany? Što za eŭfiemizm? Rasiejskija, rasiejskija, abo rasijskija. Ale nijakija nie x, y, z ci inšaje l, g, b, t.

  A to paźniej budziem znoŭ čuć, što ahresary nie rasijanie/rasiejcy, a niejkija tajamničnyja z.
 • Tak
  21.06.2024
  Krynica The Moscow Times. Dyk tamu jany nie pišuć, što heta ich rasijanie/rasiejcy, a chavajuć pad litaraj z.

  Nu z m*** zrazumieła, ale biełaruskaja redakcyja mahła b vypravić.
 • Vaŭkałak
  21.06.2024
  Tak, dobraj ranicy

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →