Zdareńni

U Homieli biaspraŭnik źbiŭ dzicia ŭ dvary, kali mały pabieh hladzieć na kacianiat

Mužčyna raniej byŭ pazbaŭleny pravoŭ za kiravańnie ŭ niećviarozym stanie.

Skrynšot: Śledčy kamitet

Zdareńnie adbyłosia ŭ sakaviku ŭ dvary pa vulicy Dvornikava ŭ Homieli. Volkswagen pad kiravańniem 40-hadovaha mužčyny najechaŭ na maleńkaje dzicia.

Jak vyśvietliła śledstva, chłopčyk nieprykmietna vyjšaŭ z mašyny, pakul baćki adšpilvali dziciačaje kresła jaho siastry i źbirali pakiety z pakupkami.

Mały ŭ akno ŭbačyŭ kacianiat i pabieh pahladzieć na ich bližej. U hety čas u dvary parkavaŭsia Volkswagen. Kiroŭca zdavaŭ nazad i najechaŭ na dzicia.

Chłopčyk sa šmatlikimi traŭmami byŭ špitalizavany, jaho čakaje doŭhaja i ciažkaja reabilitacyja.

Śledčyja ŭstanavili, što 40-hadovy kiroŭca ŭ 2023 hodzie byŭ pazbaŭleny pravoŭ na try hady za pjanaje kiravańnie.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →