Zdareńni

U Homieli biaspraŭnik źbiŭ dzicia ŭ dvary, kali mały pabieh hladzieć na kacianiat

Mužčyna raniej byŭ pazbaŭleny pravoŭ za kiravańnie ŭ niećviarozym stanie.

Skrynšot: Śledčy kamitet

Zdareńnie adbyłosia ŭ sakaviku ŭ dvary pa vulicy Dvornikava ŭ Homieli. Volkswagen pad kiravańniem 40-hadovaha mužčyny najechaŭ na maleńkaje dzicia.

Jak vyśvietliła śledstva, chłopčyk nieprykmietna vyjšaŭ z mašyny, pakul baćki adšpilvali dziciačaje kresła jaho siastry i źbirali pakiety z pakupkami.

Mały ŭ akno ŭbačyŭ kacianiat i pabieh pahladzieć na ich bližej. U hety čas u dvary parkavaŭsia Volkswagen. Kiroŭca zdavaŭ nazad i najechaŭ na dzicia.

Chłopčyk sa šmatlikimi traŭmami byŭ špitalizavany, jaho čakaje doŭhaja i ciažkaja reabilitacyja.

Śledčyja ŭstanavili, što 40-hadovy kiroŭca ŭ 2023 hodzie byŭ pazbaŭleny pravoŭ na try hady za pjanaje kiravańnie.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →